Raiffeisen/Credit Faktor, kereset elutasítása, 10.Pf.20.720/2022/7. jogerős, dr. Sántha Gergely

A Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

Az alperes adós és a Raiffeisen Lízing Zrt. között 2007-ben deviza alapú kölcsönszerződés jött létre motorkerékpár vételárának finanszírozása céljából, melyet a finanszírozó 2013-ban azonnali hatállyal felmondott. 2016-ban a Raiffeisen Lízing Zrt. a követelést a Centrál Work Out Pénzügyi Zrt-re engedményezte, aki a követelést 2018-ban a felperes Credit-Faktor Pénzügyi Zrt-re tovább engedményezte.

Felperes keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest a követelésének megfizetésére. Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét megalapozottnak találta és ítéletével kötelezte az alperest, hogy fizesse meg a felperesnek a követelését.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést, amelyben elsődlegesen kérte, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét változtassa meg és a felperes keresetét utasítsa el, másodlagos kérelme pedig az elsőfokú bíróság ítéletének a hatályon kívül helyezésére irányult. A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte.

A másodfokon eljáró bíróság szerint az adósi fellebbezés alapos, ugyanis az elsőfokú bíróság a tényállást a lefolytatott bizonyítás adatainak megfelelő mérlegelésével állapította meg, abból azonban helytelen jogi következtetést vont le akkor, amikor azt állapította meg, hogy a szerződés tartalmazza annak tárgyát (rHpt.213.§ (1) bekezdés a.) pontja), amelyre tekintettel a szerződés érvénytelensége nem állapítható meg.

Az ítélet indokolása szerint a rPtk és a Hpt. szabályok és a PJE rendelkezései alapján megállapítható, hogy a kölcsönszerződésnek a kölcsön összegét forintban (lerovó pénznemben) vagy devizában (kirovó pénznemben) tételesen, összegszerűen megjelölve kell tartalmaznia. Nem elégíti ki a törvényi követelményt, ha az csak az egyedi és általános szerződési feltételek összevetése alapján határozható meg.

„[35] Az eljárásban vizsgált szerződés egyedi része azonban még forintban sem tünteti fel összegszerűen a felperes jogelődje által nyújtott kölcsönt, annak forintban meghatározott mértéke is csak a KÁSZF I.13. pontjából következtethető ki. Erre tekintettel a kölcsön tárgya nem kellően meghatározott, ezért a rHpt.213.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján a szerződés semmis.”

Az érvénytelenség általános jogkövetkezménye az, hogy az ilyen ügyletre nem lehet jogot alapítani, így arra alapítottan marasztalás sem kérhető. Megjegyezte a másodfokú bíróság, hogy a felperest, mint engedményest nem illeti meg az érvénytelenség jogkövetkezményeivel kapcsolatos rendelkezési jog, ezért jelen eljárásban nem is lett volna helye kérni az érvénytelenség kiküszöbölésével a szerződés érvényessé nyilvánítását és erre tekintettel az alperes marasztalását.

Az érvénytelenség megállapításával a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

Adósi képviselő dr. Sántha Gergely ügyvéd
Elérhetőségek – Iroda: 2800 Tatabánya, Fő tér 20.
Telefon: +36-34 / 747-473, +36-30/336-5226
E-mail: gergelylame@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 10.Pf.20.720/2022/7. dr. Sántha Gergely

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.