Raiffeisen, szerződés érvénytelensége 10.Pf.20.599/2022/9., jogerős, dr. Olsavszky Péter

A Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 10.Pf.20.599/2022/9. számú részítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, mely a szerződés érvénytelenségét állapította meg. Az ítélet jogerős.

Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy az I. rendű felperes, mint adós és I. rendű alperes Raiffeisen Bank Zrt., mint hitelező között 2008-ban létrejött – és 2012-ben a hitelező által azonnali hatállyal felmondott – kölcsönszerződés a szerződéssel kapcsolatos árfolyamkockázat viselésére vonatkozó rendelkezéseinek tisztességtelensége miatt érvénytelen. Erre tekintettel a felek között létrejött önálló zálogjogot alapító szerződés érvénytelenségét, továbbá a II. rendű felperes, mint készfizető kezes a hitelező felé tett készfizető kezesi nyilatkozatának érvénytelenségét is kimondta az elsőfokú bíróság. A jogkövetkezményről az elsőfokú bíróság nem rendelkezett.

Az elsőfokú ítélet ellen a felek mindegyike fellebbezéssel élt.

A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a felek között létrejött szerződés körében a tényállást a rendelkezésre álló bizonyítékoknak az okszerű mérlegelésével helyesen állapította meg és ebből kifolyólag helytálló jogi következtetést levonva állapította meg az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás elégtelenségét és így a felek között létrejött szerződés érvénytelenségét. Azonban, mivel a felperesek a zálogszerződés érvénytelenségére vonatkozó kereseti kérelmet nem terjesztettek elő, így az elsőfokú bíróság a kereseti kérelmen túlterjeszkedett, amikor annak érvénytelenségét is megállapította, továbbá alperesek kifogással éltek a készfizető kezesi szerződés érvénytelensége megállapítása körében hiányzó érdemi indokolásra, melynek körében az elsőfokú ítélet felülbírálatra alkalmatlan, ezért ezek tekintetében a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet. Ugyanígy indokolt volt a hatályon kívül helyezés a szerződés érvénytelenségének jogkövetkezménye megállapítása körében, ugyanis az elsőfokú bíróság nem tett eleget az anyagi pervezetési kötelezettségének, amikor nem hatott oda, hogy a felperesek pótolják a kereset hiányait e körben.

Ezekre figyelemmel a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet részítéletnek tekintette és azt a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása körében helybenhagyta, ezt meghaladóan az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította azzal, hogy a felperesek kereseti kérelmeinek tisztázására vonatkozóan részletes meghagyásokat is eszközölt ítéletében. Az ítélet jogerős.

Adósi képviseletet a perben dr. Olsavszky Péter ügyvéd látta el.
Elérhetőség:  06 20 273 2302

Az ítélet letölthető ITT – 10.Pf.20.599.2022.9. Raiffeisen érvénytelen dr. Olsavszky Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.