AEGON/Intrum végrehajtás megszüntetése, 14.P.21.034/2022/10/3. Bukliné dr. Vámos Csilla

A Kaposvári Járásbíróság a 14.P.21.034/2022/10/3. számú ítéletével az adós ellen folyó végrehajtási eljárásokat megszüntette.

Adósok és az alperes Intrum Zrt. jogelődje az Aegon Magyarország Hitel Zrt. – közokiratba foglalt – „Szabad felhasználású kölcsönszerződés szakaszos folyósítással és türelmi idővel” elnevezésű kölcsönszerződést és ennek biztosítására „Ingatlant terhelő jelzálogszerződés” elnevezésű jelzálogszerződést kötöttek 2008-ban, melyet a hitelező 2011-ben felmondott.

Ezt követően 2020-ban és 2021-ben az alperesi jogelőd és az alperes is kérte a végrehajtási záradékok kiállítását mindhárom adós és mindkét szerződés tekintetében. A végrehajtó és a Kaposvári Járásbíróság felé is ezt követően az adós felperesek részéről megtörtént mind a 6 végrehajtási eljárás vonatkozásában az elévülések bejelentése. A Kaposvári Járásbíróság mind a 6 esetben fel is hívta a végrehajtást kérőt a Vht. 41. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozattételre. A végrehajtást kérő az elévülés tényét egyik esetben sem ismerte el, és úgy nyilatkozott, hogy a kölcsönszerződéseket és a felmondásokat érvényesnek tekinti. Ezt követően a Kaposvári Járásbíróság megállapította, hogy adósok az ellenük indított végrehajtási eljárások megszüntetésére irányuló pert indíthatnak.

A bíróság a felperesek keresetét alaposnak találta. Megállapította a perben azt, hogy a végrehajtások alapját képező kölcsönkövetelések öt év alatt elévülnek, továbbá azt, hogy a jelen perrel érintett követelések elévülését csak a végrehajtási cselekmények lettek volna képesek megszakítani. Azonban az alperesi jogelőd, illetve az alperes is a perrel érintett szerződések vonatkozásában a felmondásokat követően a végrehajtás tárgyában intézkedéseket a tényállási részben is már megállapítottak szerint bőven 5 év elteltével, 2020-ban, illetve 2021-ben tettek csak, így a végrehajtási jogok a felperesek vonatkozásában erre az időszakra már elévültek, ezért a bíróság kimondta a perrel érintett végrehajtások megszüntetését.

Adósokat a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 14.P.21.034/2022/10/3. Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.