OTP Faktoring követelése elévült

Az elsőfokon eljáró Gödöllői Járásbíróság megállapította, hogy a perbeli követelés esetében a végrehajtáshoz való jog elévülése 2017. január 25. napján bekövetkezett, így alperes 2017. december 14. napján előterjesztett végrehajtás elrendelésére irányuló kérelme már elévült követelésre irányult. Erre tekintettel a bíróság megszüntette a felperesekkel szembeni végrehajtási eljárásokat.
Az ítélet – alperes Otp Faktoring fellebbezése hiányában – jogerős!

Alperes Otp Faktoring Zrt jogelődje, az OTP Jelzálogbank Zrt. és felperesek 2008. március 31. napján közjegyzői okiratba foglaltan, jelzálogkölcsön szerződést kötöttek, majd alperes jogelődje a felperesekkel szembeni követelést, a szerződés 2010. augusztusi felmondását követően az alperesre engedményezte, mely tényről az értesítést felperesek 2011. január 3. napján vették át.

Alperes jogelődje a közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződést 2010. augusztus 19. napján felmondta, közjegyzői okiratba foglaltan. Így a végrehajthatóság feltételei 2010. augusztus 19. napján beálltak, ezzel egy időben a
végrehajtási jog elévülése is megkezdődött. Ennek ellenére az alperes csak 2017. december napján kérte a végrehajtás elrendelését.

A végrehajtási jog elévülése a közjegyzői okiratba foglalt felmondástól kezdődően indul és azt kizárólag végrehajtási cselekmény szakíthatja meg. Mivel perbeli esetben nem indult végrehajtás a felmondást követő 5 éven belül, így értelemszerűen nem volt olyan végrehajtási cselekmény, mely az elévülést megszakíthatta volna.

Tehát az eljáró bíróság álláspontja szerint jelen ügyben mivel nem indult végrehajtás és nem történt végrehajtási cselekmény a felmondást követő 5 éven belül – sem az engedményezés, sem a tartozáselsimerés, sem a fizetési felszólítás nem tekinthető annak – , így a követelés elévült és az elévült követelést bírósági úton érvényesíteni nem lehetséges.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.