OTP Faktoring, végrehajtás megszüntetése, 15.P.21.392/2019/23 és 10.Pf.20.513/2020/5. jogerős

Az elsőfokon eljáró Szigetszentmiklósi Járásbíróság ítéletében az alperes pénzintézet által kezdeményezett végrehajtási eljárást megszüntette, melyet a másodfokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék helybenhagyott. A végrehajtási eljárás megszűnt, a végrehajtás joga elévült. Az ítélet jogerős.

A felperes az alperesi jogelőddel, az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt.-vel 2008. január 7-én kölcsönszerződést kötött, közjegyzői okiratba foglaltan. Adósok nem teljesítése folytán a szerződést kötő alperesi
jogelőd jogutódja, az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe közjegyzői okiratba foglaltan a szerződést 2012. március 1-jén felmondta, 3 napos teljesítési határidővel.

A felmondás a felperes címéről „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a közjegyzői irodába, melyről a közjegyző ténytanúsítványt is vett fel. A küldemény kézbesítésének második megkísérlésére 2012. március 29-én került sor.

Ezt követően az alperesi jogelőd a teljes magyarországi üzletágát és állományát a Magyar Nemzeti Bank
engedélyével 2016. november 1. napján az OTP Bank Nyrt.-re ruházta át, amely pénzintézet 2016. november 1-jén kelt engedményezési értesítőjét megküldte a felperes részére.

Az alperes 2019. május 10-én végrehajtás elrendelése iránti kérelmet terjesztett elő a felperessel szemben, valamint kérte a jogutódlásának a megállapítását.

Az eljáró közjegyző 2019. június 24-én jogerőre emelkedett végzésével megállapította, hogy a felperes a követelés
tekintetében az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. jogutódja, ezt követően 2019. július 12-én kiállította a végrehajtási záradékot. A végrehajtási záradék a 2012. március 1-én közjegyzői okiratba foglalt felmondáson alapult.

Az elsőfokon eljáró bíróság álláspontja szerint a perbeli esetben a felmondás megszüntette a kölcsönjogviszonyt, a felmondásban meghatározott teljesítési határidő leteltét követően a követelés elévülése megkezdődött 2012. április 12-én. Az elévülés a felperes által a keresetében kifejtettek szerint a DH törvények alapján 2014. július 19. és 2015. december 31. napja között nyugodott. A követelés elévülése tehát 2018. szeptember 17-én bekövetkezett. Mivel az engedményezési értesítő nem minősül végrehajtási cselekménynek, így az nem szakította meg a követelés elévülését, ezért az a végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem benyújtását megelőzően elévült, ami a felperes ellen indított végrehajtás megszüntetését indokolta, így az elsőfokú bíróság a végrehajtás megszüntetését rendelte el.

A másodfokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét , annak helyes indokainál fogva, helybenhagyta és kötelezte az alperes pénzintézetet a perköltségek , a perilleték és a végrehajtási költségek megfizetésére.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.