OTP Faktoring végrehajtás megszüntetése (elévülés) 15.P.XXI.21.207/2021/12/II. jogerős

A felperes adósok és az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. mint hitelező között 2008-ban közjegyzői okiratba foglaltan két önálló zálogjoggal biztosított deviza hitelkiváltási célú kölcsönszerződés és hitelkeret-szerződés jött létre.

Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. névváltozást követően 2008-tól AXA Kereskedelmi Bank Zrt. néven működött tovább, majd beolvadt az AXA Bank Europe SA-ba, aki 2009-től jogutódja a hitelezőnek.

Az AXA Bank Europe SA a kölcsönszerződéseket 2013-ban közjegyzői okiratba foglaltan felmondta.

Az AXA Bank Europe SA és az OTP Bank Nyrt. között 2016-ban üzletág átruházási szerződés jött létre, így a követelés szerződésátruházással az OTP Bank Nyrt.-re szállt át, aki azt 2016. november 1. napjával az alperes OTP Faktoring Zrt-re engedményezte.

Alperes még ugyakkor levélben tájékoztatta a felpereset az engedményezésről valamint felszólította a követelés megfizetésére, majd 4 évvel később 2020-ban végrehajtási záradék iránti kérelmet terjesztett elő közjegyzőnél, aki annak eleget téve végrehajtási záradékot bocsátott ki felperessel szemben.

A bíróság megállapította, hogy az alperes végrehajtási joga 2018. március 2. napján elévült tekintve, hogy a felmondást követően a végrehajtási jog elévülése megkezdődött 2013. február 20. napján és a Ptk. 324. § (1) bekezdése szerinti öt éves elévülési idő megszakítására nem került sor. A végrehajtási záradék kibocsátása iránti kérelmet a jogosult alperes 2020. évben nyújtotta be a közjegyzőhöz, ezen időpontban azonban már az elévülési idő eltelt.

Az ítéletben kifejtett indokok alapján a bíróság a felperes keresetét alaposnak találta és a felperessel szemben folyamatban lévő végrehajtást megszüntette.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.