MKK Magyar Követeléskezelő/PANNONINVEST LIBRA/CIB Bank, 5.P.XXI.21.584/2021/15. jogerős

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság a végrehajtási eljárást megszüntette. Az ítélet jogerős.

Adósok és zálogkötelezettek 2006-ban 299.315,15 CHF összegben deviza alapú – zálogjoggal biztosított – közjegyzői okiratba foglaltan kölcsönszerződést kötöttek a PANNONINVEST LIBRA Pénzügyi Zrt. hitelezővel. A hitelező a szerződés alapján 44.500.000 forint kölcsönt nyújtott az adósok rendelkezésére.

6 évvel később, mivel az adósok a törlesztési kötelezettségüknek nem tettek eleget, a hitelező a kölcsönszerződést közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával felmondta, amiben rögzítésre került az is, hogy ezen a napon 79.080.328 forint volt a teljes tartozás.

A PANNONINVEST LIBRA Pénzügyi Zrt. a kölcsönszerződésből eredő követelést 2013-ban a CIB Bank Zrt.-re engedményezte, aki 2016. július 9. napján kelt levelével fizetési felszólítást küldött a felperesnek.

A CIB Bank Zrt. a követelést 2017-ben az alperes MKK Magyar Követeléskezelő Zrt-re engedményezte tovább, amiről a felperest levélben értesítették, majd alperes 2021-ben közjegyző előtt végrehajtási eljárást kezdeményezett felperes ellen.

Felperes jogi képviselője a végrehajtás megszüntetése kérelemmel fordult a bíróság felé, míg alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a keresetnek helyt adott és ítéletével megállapította, hogy a megszüntetni kért végrehajtás alapjául szolgáló követelés – megszakító cselekmény hiányában – 2017. július 10. napján a elévült, amely egyúttal a végrehajtási jog elévülését is maga után vonta, ezért a végrehajtást megszüntette.

Leszögezte, hogy a jelen perben elbírálandó jogkérdéssel kapcsolatban a Kúria állandó – s egyben máig is abszolút aktuális – joggyakorlatot alakított ki, amely jogértelmezést jelen bíróság is maradéktalanul osztja. Az ezen jogértelmezéstől való eltérésre nincs ok, a Ptk. 327. § (3) bekezdésének alkalmazhatósága körében ugyanis a hangsúly egyértelműen a végrehajthatóságon van: ha egy adott okirat kapcsán a végrehajthatóság feltételei beállnak (márpedig a jelen esetben ez az alperes által sem vitatottan megtörtént), akkor a követelés – s egyben a végrehajtási jog – elévülését a Ptk. 327. § (3) bekezdése szerint már csak a végrehajtási cselekmények szakíthatják meg, aminek kapcsán elsőként értelemszerűen a végrehajtás elrendelése iránti kérelem előterjesztése merülhet fel (BH2017.183). [38]

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.