Számok a Cetelemtől

150.000 ft összegű Tesco Hitelkártya igénylést kért az adós a Magyar Cetelem Bank Zrt-től. A szerződés létre is jött, de a Bank 600.000 Ft összeg felhasználását engedélyezte 1 éves időtartamon belül.

  • THM: 38,4 % – 43,95%

Adós a hitelkártyát használni kezdte, a törlesztéseket viszont minimum összegekben teljesítette, majd 2010 elején a fennálló 660.677 ft tartozásból 600.000 ft-ot kiegyenlített.

2012 után a kártyahasználat és a törlesztések is megszüntek. A hátralék ekkor 865.420 Ft volt. A Bank a szerződést felmondta és felszólította az adóst 1.115.833 Ft tartozás megfizetésére, majd ezt követően az Intrum Justitiára engedményezte a követelést.

A Tatabányai Törvényszék ítéletével megállapította, hogy a szerződésben alkalmazott „sávos” THM nem megfelelő és annak valós értékét sem az Üzletszabályzatból, sem az Általános Szerződési feltételekből megállapítani nem lehet, ezért a szerződés érvénytelen. További megállapítások az ítéletben, hogy a Bank által becsatolt bizonyítékok eltérően rendelkeztek a hitelkeret összegéről, a szerződés időtartamáról, lejáratáról is.
Az ítélet jogerős.

Adóst a Hidas és Szűcs Ügyvédi Iroda képviselte.