CIB Lízing érvénytelen

A Pécsi Ítélőtábla közbenső ítéletben mondta ki a CIB Lízing Zrt. deviza alapú kölcsönszerződésének érvénytelenségét.

A 2007-es gépjárművásárlásra kötött pénzügyi lízingszerződésben az árfolyamkockázatra vonatkozó kikötések elégtelennek bizonyultak. Az ítélet indokolása feltárja, hogy a perbeli lízingszerződés egyedi része a kockázat fennállását ugyan deklarálja, de a valós kockázat mikéntjét és jellegét azonban nem írja le Az általános szerződési feltételekben a devizanyilvántartást és az alkalmazott árfolyamokat ismertetik, a kockázat és árfolyamváltozás kifejezéseket nem tartalmazza mintahogy az árfolyamkockázat mibenlétére annak korlátlanságára és a fogyasztó fizetségi kötelezettségére való hatásáról sem esik szó benne.

A bíróság megállapítása szerint tehát, ez a tájékoztatás nem volt megfelelő arra, hogy az általánosan tájékozott és ésszerűen körültekintő, figyelmes fogyasztó számára egyértelmű, világos és konkrét, a figyelem felhívására alkalmas rendelkezéseket adjon az őt érintő jelentős gazdasági következményekről.

Mindezek alapján a szerződés árfolyamkockázati viselésére vonatkozó kikötései tisztességtelenek, a jogszabályok alapján semmis szerződéses kikötések, mely az egész szerződés érvénytelenségét vonja maga után.

A közbenső ítélet a szerződés érvénytelenségét megállapítja és az ebből fakadó jogkövetkezmények tekintetében az elszámolást elsőfokú eljárásban szükséges folytatni.

Frissítés! A fenti ügyben a Kúria a CIB felülvizsgálati kérelmét elutasította.

Az adós képviseletét Baracskainé dr. Krajcár Mária ügyvéd látta el.
Iroda: 7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 4. tel: 06 82 510 904
Fiókiroda: 1027 Budapest, Frankel Leó utca 5. mfsz.2
06 30 2882 664; drkrajcar@t-online.hu

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
A HitelSikerek nem végez tanácsadást, sem közvetítést!
A HitelSikerek csoport ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: ©Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület