FHB Bank/MKK Zrt. követelés elévülése 8.P.20.659/2023/16., jogerős, dr. Dapsy Roberta

A Kecskeméti Járásbíróság a felperes adós ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárást a 8.P.20.659/2023/16. számú ítéletével megszüntette. Az ítélet jogerős.

A felperes adós és adóstárs valamint az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. mint hitelező deviza-alapú önálló zálogjoggal biztosított szabadfelhasználású kölcsönszerződés kötöttek, hitelkiváltás céllal. A szerződést a hitelező FHB Bank közokiratba foglaltan felmondta, majd a felmondott szerződésből eredő követelést engedményezés útján az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. szerezte meg. A felmondást a jogutód kérésére az eljáró közjegyző végrehajtási záradékkal látta el, mely alapján a végrehajtási eljárás megindult. Felperes a Vht. 41. §-a szerinti eljárás lefolytatását kezdeményezte az ügyben eljáró végrehajtó előtt, hivatkozva a követelés elévülésére, azonban az alperesi végrehajtást kérő az előzetes felhívásra úgy nyilatkozott, hogy az elévülést nem ismeri el.

A felperes keresettel fordult a bíróság felé, melyben a végrehajtási eljárás megszüntetését kérte a végrehajtási jog elévülésére hivatkozva. Az alperes az írásbeli ellenkérelemre akként nyilatkozott, hogy a kereset teljesítését nem ellenzi, azaz a végrehajtási jog elévülését nem vitatta.

A bíróság a keresetet alaposnak találta és miután alperes a felperesi kereseti követelést elismerte a bíróság a végrehajtási eljárást megszüntette. Az ítélet jogerős.

Felperes adóst az eljárásban
dr. Dapsy Roberta ügyvéd
képviselte.
Elérhetőségek: dapsyroberta //kukac// gmail.com; +36 20 340 2510
Ide kattintva elérhető az ügyvéd weboldala

Az ítélet letölthető ITT – 8.P.20.659/2023/16. FHB.MKK. elévülés dr. Dapsy Roberta

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.