Budapest Bank/MKB/MBH, érvénytelen szerződés, (jogkövetkezmény folyamatban) Pf.II.20.052/2023/9/I., jogerős, Tóthné dr. Pintér Matild

A Győri Ítélőtábla a Budapest Bank szerződését a Pf.II.20.052/2023/9/I. számú közbenső ítéletével érvénytelennek ítélte, azonban a jogkövetkezmény tekintetében az eljárás újabb elsőfokú eljárásban folytatódik. Az ítélet jogerős.

Felperes adósok és az alperesi jogelőd a Budapest Bank Nyrt. deviza alapú lakásvásárlási kölcsönszerződést kötöttek 2007-ben, melyet a hitelező közjegyzői okiratban foglaltan 2018-ban felmondott. A folyósított kölcsön összege 13.775.000 Ft, felmondáskor a követelés 20.733.469 Ft volt.

Felperesek keresetükben elsődlegesen annak megállapítását kérték, hogy a kölcsönszerződés a felek között létre sem jött és ennek megfelelő számítást is csatoltak, másodsorban kérték a szerződés érvénytelenségének megállapítását (hivatkozva – többek között – az árfolyamkockázati tájékoztatás elégtelenségére) és határozathozatalig való hatályossá nyilvánítást, szintén ennek megfelelő elszámolással kiegészítve. Alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

Az alperesi jogelőd 2022-ben beolvadt az MKB Bank Nyrt-be, majd neve MBH Bank Nyrt-re változott.

Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy a peres felek között létrejött kölcsönszerződés – az árfolyamkockázatot a fogyasztóra hárító kikötés átláthatatlanságán alapuló tisztességtelenség, valamint, mert a szerződés nem tartalmazza a törlesztőrészletek összegét okok miatt – érvénytelen, továbbá helyben hagyta a jogkövetkezményre vonatkozó az Európai Bíróság C-472/20. számú döntésével összhangban lévő felperesi számítást is a fennmaradó tartozás (6.107.867 Ft) összegére és annak megfizetési ütemére vonatkozóan.

Az alperes módosított fellebbezésében az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróságot a per újratárgyalására és határozathozatalára való kötelezésre kérte. A kölcsönszerződés érvénytelenségét nem vitatta, azonban a jogkövetkezmény tekintetében az ítéletben alapul vett az Európai Bíróság C-472/20. számú döntése szerinti elszámolással nem értett egyet, továbbá álláspontja szerint az szerződés érvényesség nyilvánítása is lehetséges az Európi Bíróság C-706/21. számú döntése valamint az ebből született Kúriai határozatok figyelembevételével. A felperesek fellebbezési ellenkérelmükben az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérték.

A Győri Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság az alperesi fellebbezést alaposnak találta. Az elsőfokú ítéletben foglaltakkal az ítélőtábla annyiban egyetértett, hogy a kölcsönszerződés a megállapított két okból is érvénytelen, azonban az érvénytelenség jogkövetkezménye körében, valamint a szerződés érvényessé nyilvánítása kapcsán hozott elsőfokú bírósági döntéssel nem értett egyet. Álláspontja szerint az érvénytelenség jogkövetkezményének helyes tartalommal történő levonásához szükséges adatok nem állnak rendelkezésre, ezért a szerződés érvénytelenségét közbenső ítélettel megállapította, és az elsőfokú ítéletet az érvénytelenség jogkövetkezményeire vonatkozó részében hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot a per újratárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította. Az ítélet jogerős.

A per a Székesfehérvári Törvényszékre került vissza jogkövetkezmény tekintetében, azonban a bíróság az eljárást a Európai Bíróságon folyamatban lévő C-630/21. számú ügy ítélethozataláig felfüggesztette.

A felperes, adóst Tóthné dr. Pintér Matild ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: 06 30 9483 025

Az Európai Bírósági ügyekről ITT olvashatnak.

Az ítélet letölthető ITT – Pf.II.20.052/2023/9/I., jogerős, Tóthné dr. Pintér Matild

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.