K&H/Lombard Zala, törzskönyv kiadása 5.G.40.245/2022/28-I. Tóthné dr. Pintér Matild

A Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma részítéletével kötelezte a II. rendű alperes Lombard Zala Zrt-t a perbeli szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményeként a gépjármű törzskönyvének kiadására.

Az adós és az I. rendű alperes a Kereskedelmi & Hitelbank Zrt-t jogelődje a K&H Pannonlízing Zrt. deviza (CHF) alapú gépjármű vásárlási kölcsönszerződést kötöttek 2006-ban. A kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítására az adós vételi jogot alapított a hitelező részére a kölcsön tárgyát képező gépjárművön, amely alapján a kölcsönt nyújtó a gépjárművet egyoldalú nyilatkozatával visszavásárolhatja. A vételi jog a szerződés aláírásának napjától számított 5. évig volt gyakorolható abban az esetben, ha a hitelező a szerződést felmondja. A kölcsönnyújtó a gépjármű törzskönyvét letétként tartotta magánál. A felek a szerződéskötéstől számított 5 év elteltével 2011-ben újabb vételi jogot alapító szerződést írtak alá.

A hitelező a kölcsönszerződést 2016-ban felmondta és tájékoztatta a felperest a fennálló tartozásról. A hitelező a követelését 2017-ben a II. rendű alperesre engedményezte, így a törzskönyv is a Lombard Zala Zrt. birtokába került.

A bíróság 2020-ban rész- közbenső ítéletében megállapította, hogy a felek között létrejött kölcsönszerződés részét képező, az árfolyamváltozásról szóló rendelkezése tisztességtelen, emiatt semmis. Ezután felperes kérte a törzskönyv kiadására való kötelezést, hivatkozva arra, hogy opciós jogot legfeljebb öt évre lehet kikötni, mely határidő 2011-ben lejárt. Alperes a kereset elutasítását kérte, álláspontja szerint a törzskönyv birtoklása jogszerű.

A bíróság alaposnak találta a felperes törzskönyv kiadása iránti keresetét.

Megállapította, hogy visszavásárlási jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás semmis továbbá, hogy a 2011-ben ismételten vételi jogot alapító szerződés a rPtk. kógens rendelkezéseinek megkerülését célozza, ezért az érvénytelen, így részítéletével a II. rendű alperest a törzskönyv kiadására kötelezte.

Az ítélet letölthető itt – 5.G.40.245/2022/28-I. törzskönyv, Tóthné dr. Pintér Matild

A felperes adóst, Tóthné dr. Pintér Matild ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: 06 30 9483 025

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.