Hitelkártya követelés elutasítva

A Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, mely a felperes Legal Rest Zrt. követelését elutasította.

A Legal Rest Zrt. az Allianz Bank (később MKB Bank) követelésének jogosultja az Allianz Bank és az adós közti hitelkártyaszerződésből eredő követelést kívánta bírósági úton érvényesíteni. Az eljárásban a felperesnek nem sikerült bizonyítania a követelés megalapozottságát, sőt a becsatolt kimutatások alapján az sem volt megállapítható, hogy a hitelkártya szerződés felmondásakor egyáltatlán volt-e hátraléka az adósnak.

Az elsőfokon eljáró Nagykőrösi Járásbíróság ezért a Legal Rest Zrt. keresetét elutasította. A másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését és azzal egyetértésben megállapította azt is, hogy a felperesnek nem állt módjában jogkövetkezményt kérni sem, hiszen engedményesként csak a követelést szerezte meg, de nem lépett a szerződő fél helyébe, ezért nincsen anyagi jogi legitimációja arra, hogy esetleges érvénytelenség esetén jogkövetkezmény levonása iránti keresetet terjesszen elő.

Az adósi képviseletet dr. Lajos Sándor ügyvéd látta el.
Elérhetőségek:  06 70 398 5715

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.