Újabb Lombard szerződés érvénytelen

A Pécsi Ítélőtábla is felsorakozott azon bíróságok sorába, akik a Lombard Lízing Zrt. deviza alapú kölcsönszerződéseit érvénytelennek találják bizonyos szerződési feltétel tisztességtelensége okán.

Adott ügyben a Kaposvári Törvényszék közbeső ítéletben* rendelkezett a szerződés érvénytelenségéről, melyet a Pécsi Ítélőtábla megerősített.

Az ítélőtábla maga is megállapítja, hogy más ítélőtáblákkal egyetértésben azt a gyakorlatot követte, hogy a hasonló tartalmú perekben az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő rendelkezés tisztességtelensége nem állapítható meg, most viszont ezt az álláspontot már cáfolva leszögezi, hogy “Ez a gyakorlat azonban a továbbiakban nem tartható fenn.” (Ítélet [55])

Az ítélőtábla bírósága tudomására jutott olyan, a Kúria által hozott határozat, melyben a Kúria állásfoglalása egyértelművé teszi, hogy az ilyen jellegű szerződéses feltételek tisztességtelensége azok nem világos és nem érthető mivolta miatt megállapíthatóak. Ezt támasztja alá a BH2020.45 számú határozat is, mely a bíróságok jogalkalmazásnak egysége biztosítására tette közzé. (Ítélet [55])

A másodfokú ítélet alapján:

Tehát az eljárásban feltárt megállapítások mentén az elsőfokú bíróság közbenső ítéletét fellebbezett részében helybenhagyta a szerződés érvénytelen.

Felperesi oldalon az adós képviseletét Baracskainé dr. Krajcár Mária ügyvéd látta el.
Baracskainé dr. Krajcár Mária
Iroda: 7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 4. tel: 06 82 510 904
Fiókiroda: 1027 Budapest, Frankel Leó utca 5. mfsz.2
06 30 2882 664; drkrajcar@t-online.hu

További, Lombard elleni perekben hivatkozható ítéletek ITT

*A közbenső ítélet lényege, hogy a bíróság a szerződés érvénytelenségét ugyan megállapítja, de a jogkövetkezményt vagyis az elszámolást a feleknek egy külön eljárásban/perben kell rendezniük.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
A HitelSikerek nem végez tanácsadást, sem közvetítést!
A HitelSikerek csoport ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: ©Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület