MBH Bank, szerződés érvényessé nyilvánítása elszámolással 25.P.50.285/2022/43-I., dr. Dantesz Péter

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 25.P.50.285/2022/43-I. számú ítéletével az MBH Bank Nyrt. szerződésének érvénytelenségét mondta ki.

A felperes adósok és a hitelező közokiratba foglalt, deviza alapú jelzálog kölcsönszerződést kötöttek, melynek tartalma szerint az adós köteles viselni a törlesztőrészletek megfizetéséhez szükséges deviza átváltásból eredő valamennyi árfolyamkockázatot.

Felperesek a keresetükben elsődlegesen azt kérték, hogy a bíróság állapítsa meg a jelzálogszerződés érvénytelenségét és nyilvánítsa hatályossá akként, hogy a szerződés árfolyamkockázatra vonatkozó, az adóst terhelő kockázatról szóló részt változtassa meg úgy, hogy az adósok az árfolyamkockázatot legfeljebb 20%-os változással kötelesek viselni és ez alapján kötelezni alperest a fennálló túlfizetés visszafizetésére. Másodlagosan kérték a szerződés hatálytalanságának megállapítását és szintén a jogkövetkezmény levonását. Az Európai Bíróság C-705/21 számú ítélete alapján felperesek keresetváltoztatást kezdeményeztek, mely keresetben kérték a szerződés érvénytelenné nyilvánítását, valamint az EUB ítélet alapján az érvényessé nyilvánítást a perbeli szerződés árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezésének mellőzésével és a jogkövetkezmény levonását úgy, hogy a kötelezettségek elszámolására a folyósításkori MNB árfolyamot és a mindenkori jegybanki alapkamatot számítva alkalmazzák. A keresetváltoztatással egyidőben az összegszerűség alátámasztására felperes a keresetváltoztatásban megfogalmazottak szerinti részletes elszámolást is csatolt, melyben a kimutatott felperesi túlfizetés visszafizetésére kérte alperest kötelezni. Alperes a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a felperes keresetét alaposnak találta. Megállapította, hogy a perbeli szerződés egy olyan blanketta szerződés, melyet a Kúria már megvizsgált és tekintettel arra, hogy megállapítható, hogy a perbeli szerződéshez kapcsolódó kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmában teljes mértékben megegyezik a Kúria által vizsgált esetben alkalmazott kockázatfeltáró nyilatkozattal, ezért a bíróságnak azt figyelembe kellett vennie, annak tartalmától nem térhetett el. Erre tekintettel a bíróság megállapította, hogy a szerződés árfolyamkockázatra vonatkozó kikötései tisztességtelenek, mely az egész szerződés érvénytelenségét vonja maga után. A bíróság az érvénytelenség megállapítása után az érvényessé nyilvánítás körében a felperes által kért összegszerűség vizsgálatában Európai Bíróság C-705/21 számú ítélete alapján benyújtott felperesi elszámolásról megállapította, hogy az adósok a tartozásukat 2016-ban kiegyenlítették, így az ezt követő befizetések a jegybanki alapkamattal számolva felperesi túlfizetésnek minősülnek.

A bíróság felhívta alperest a felperesi keresetváltoztatásban foglaltakra való nyilatkozatra, de alperes erre sem írásban, sem szóban nem nyilatkozott. Ennek eredményeképpen a bíróság a felperes keresetváltoztatásával az összegszerűség körében előterjesztett tényállításokat az elszámolásban foglalt adatok helyességét az alperes érdemi vitatásának hiányában valósnak fogadta el.

A bíróság ítéletében megállapította a perbeli szerződés érvénytelenségét és a felperesi elszámolás alapján kötelezte alperest a túlfizetés megfizetésére. A fellebbezésre álló határidőben az alperes nem nyújtott be fellebbezést.

Adósokat a perben az 1000. számú Ügyvédi Iroda, dr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: 06 1 212 2174; 06 30 201 9374; ezres@t-online.hu

A perben alkalmazott számításokat Erdősi Éva készítette.

Az ítélet letölthető ITT – 25.P.50.285/2022/43-I., MBH Bank érvénytelen, dr. Dantesz Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.