Összegek, számok hiánya miatt Justitiának nincs több dobása

Citibank hitelkártya tartozásból eredő Intrum Justita Követeléskezelő Zrt. (felperes) követelését utasította el másodfokon is a bíróság.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a felperes nem tett eleget
teljes körűen a bizonyítási kötelezettségének, mert nem csatolt olyan elszámolást, amely a követelés jogszerűségének bizonyítására alkalmas lett volna.

Az összegszerűség bizonyításának elégtelensége mellett a másodfokú bíróság kiegészítette az elsőfokot azzal, hogy a felek között a hitelkártya szerződés nem jött létre.

A bíróság leszögezi, hogy a régi Ptk. 522. § (1) (2) bekezdései alapján a hitelszerződés lényeges tartalmi eleme a hitelkeret összege valamint a szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása. Ebből következik, hogy a hitelkártya szerződésnek a hitelkeret összegét tartalmaznia kell. Ennek hiányában a szerződés az alakszerűségi követelményeinek nem felel meg, így az érvénytelen.

Adós képviseletét dr. Némethi Gábor ügyvéd látta el.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket és csatolmányokat is.