OTP Faktoring kereset elutasítása, 6.P.20.824/2021/10. jogerős, dr. Némethi Gábor

A Nagykanizsai Járásbíróság 6.P.20.824/2021/10. számú ítéletével a felperes OTP Faktoring keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

Felperesi jogelőd- az OTP Bank Nyrt.- és alperes között 2007-ben deviza alapú személyi kölcsönszerződés jött létre, melyet a hitelező 2014-ben azonnali hatállyal felmondott, majd az alperessel szemben fennálló követelést a felperes OTP Faktoringra engedményezte. Felperes alperessel szemben a követelését fizetési meghagyásos eljárásban kívánta érvényesíteni, mely eljárás alperes ellentmondása folytán perré alakult.

Felperes kereseti kérelmében kérte, hogy a bíróság kötelezze alperest a megnevezett tőke, kamat és egyéb követelések megfizetésére. Alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte – többek között – a felmondás hatályosulásának elmaradására, a felmondás érvénytelenségére való hivatkozással.

A bíróság a lefolytatott bizonyítás során megállapította, hogy felperes követelését a felperesi jogelőd által alperes felé gyakorolt felmondásra alapította. A bíróság azonban az eltérő jogi álláspontja miatt a felmondás hatályosulását nem fogadta el, mert álláspontja szerint a felmondás postára adása önmagában nem alapíthatja meg a felmondás hatályosulását, szükséges, hogy annak szabályszerű kézbesítése is megtörténjék és az a perben igazolásra kerüljön. Mivel a perbeni esetben felperes nem bizonyította a szabályszerű kézbesítést, ezért a felmondás nem hatályosult, tehát annak a jogkövetkezménye, vagyis a szerződés megszűnése sem következett be, így az erre alapított kereset nem megalapozott. Mindezek miatt a bíróság a felperes keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

Alperes adóst az eljárásban dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com

Weboldal: 
Némethi Ügyvédi Iroda

Az ítélet letölthető ITT – 6.P.20.824/2021/10. jogerős, dr. Némethi Gábor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak. Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.
A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.


Amennyiben Ön eseti megjelenés, napi hír keretében és/vagy állandó megjelenésben szeretne az ÜgyvédSikerek – HitelSikerek.hu oldalon szerepelni kérjük az alábbi űrlap kitöltésével jelezze azt számunkra, hogy tájékoztatni tudjuk a megjelenésre vonatkozó információkról.
A megjelentetés lehetősége a jogász szakma képviselőire vonatkozik, beleértve a civil szervezeteket is (adószámmal rendelkezők).