OTP Bank/OTP Faktoring, személyi kölcsönszerződés, kereset elutasítása, 7.Pf.21.023/2022/9., jogerős, dr. Lajos Sándor

A Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság a Ráckevei Járásbíróságon első fokon hozott a felperes OTP Faktoring keresetét elutasító ítéletet a 7.Pf.20.023/2022/9. számú ítéletével helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

Az alperes adós és felperesi jogelőd OTP Bank Nyrt. deviza alapú (CHF) személyi kölcsönszerződést kötött 2008-ban. A szerződést a hitelező 2014-ben felmondta és a követelést a felperes OTP Faktoring Zrt-re engedményezte. Felperes fizetési meghagyás útján kérte alperes adós marasztalását, mely az alperes ellentmondása folytán perré alakult. Felperes keresetében az általa megjelölt tőke, kamat és egyéb követeléseinek megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Alperes a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokú bíróság az alperesi kifogásokból alaposnak találta a felmondás jogszerűségére vonatkozókat, ezért a keresetet elutasította, de megállapíthatónak tartotta azt is, hogy a kölcsönszerződés nem tartalmazza az összes költséget, mely a szerződés semmisségét eredményezi.

Az elsőfokú ítélet ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést, elsődlegesen kérve annak megváltoztatását és a keresetnek történő helyt adást, másodlagosan az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróságnak a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítását kérte. Alperes a fellebbezés ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte.

A másodfokú bíróság szerint a fellebbezés nem volt alapos. 

A felmondás hatályosulásával kapcsolatos fellebbezési okfejtés vizsgálatában a másodfokú bíróság – az Üzletszabályzat a kézbesítési vélelemre vonatkozó rendelkezésével kiegészített tényállással – megállapította, hogy ezen rendelkezés tisztességtelen a fogyasztóra nézve, mely a szerződés részleges érvénytelenségét eredményezi. Ennek következményeként viszont felperes nem tudta bizonyítani a szerződés joghatályos felmondását, azonban keresetét a felmondott szerződésre alapította. Joghatályos felmondás hiányában nem állapítható meg sem a szerződés megszűnése, sem a felperesi jogelőd követelésének összege.

Mindezek alapján a másodfokú bíróság – eltérő indokolás mellett – az elsőfokú bíróság kereset elutasítását tartalmazó ítéletét helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

Alperes adóst dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: +36 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 7.Pf.21.023/2022/9., jogerős, dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.