Raiffeisen/Dunacorp kereset elutasítás 6.P.IV.21.624/2019/42. jogerős

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság a felperes Dunacorp Faktorház Zrt. keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

Alperes adós és a Raiffeisen Bank Zrt. között 2010-ben Raiffeisen Újrakezdési Hitel Fedezet Nélkül megnevezésű kölcsönszerződés jött létre, melyet a kölcsönt nyújtó bank 2011-ben azonnali hatállyal felmondott. Alperes ekkor már rendelkezett egy 2006-ban kötött Keretszerződés Pénzügyi Szolgáltatások nyújtásáról megnevezésű bankszámlaszerződéssel is a Raiffeisen Banknál, mely 2010-ben szintén felmondásra került a bank által. A kölcsön- és bankszámlaszerződésből eredő követeléseket a Raiffeisen Bank 2011-ben a felperes Dunacorp Faktorház Zrt-re engedményezte. Az engedményes fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezte közjegyzőnél, mely eljárás az alperes ellentmondása folytán perré alakult.

Felperes keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest a személyi kölcsönszerződésből valamint a bankszámlaszerződésből eredő követeléseinek megfizetésére, alperes írásbeli ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, a felperes keresetét és a keresettel érvényesíteni kívánt követelését mind jogalapjában, mind összegszerűségében vitatta.

A bíróság a keresetet alaptalannak találta.

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján a hitelező köteles a törvényben meghatározott tartalmú a hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatást, felvilágosítást nyújtani az adós részére továbbá egyértelműen és tömören egyetlen közokiratban (pl. kölcsönszerződés, ÁSZF stb.) is tartalmaznia kell a törvényben megfogalmazott elvárásokat. Az egyértelműség és a tömörség követelményével nyilvánvalóan ellentétes, amennyiben ezek a kötelező tartalmi elemek több különálló, a fogyasztó számára nehezen követhető okiratban találhatóak, mint az a perbeli szerződés esetében is kimutatható volt.

A bíróság mindezek alapján megállapította, hogy a perbeli kölcsönszerződés a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 6. §, 11. §, 16. § (1) bekezdéseivel ellentétes, melynek eredményeképpen a rPtk. és az Fhtv. vonatkozó rendelkezése alapján a szerződés teljes egészében semmis, érvénytelen. Ennek megfelelően megkötése időpontjától érvénytelen, amelynek általános jogkövetkezménye az, hogy a kölcsönszerződésre nem lehet jogot alapítani, vagyis a felek által célzott joghatások nem érhetők el.

A bankszámlaszerződés vonatkozásában a felperes felmondást nem csatolt, melynek hiányában a jogviszony megszűnése nem állapítható meg, azonban ennek hiányától függetlenül keletkezhetett olyan követelés, melyet a jogelőd a felperesre engedményezhetett. Felperes azonban a csatolt okiratok alapján nem tudta bizonyítani a bankszámlaszerződésből eredő követelésének fennálltát és összegszerűségét.

Mindezek alapján a bíróság a felperes keresetét elutasította.

Az adósi képviseletet dr. Lajos Sándor ügyvéd látta el.
Elérhetőségek:  06 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 6.P.IV.21.624/2019/42. dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.