A Kúria szerint tisztességtelen az Argenta Credit adott szerződéses rendelkezése

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzésével a a jogerős ítélet felülvizsgálati kérelemmel támadott rendelkezését – az elsőfokú ítéletre is kiterjedően – hatályon kívül helyezte és ebben a keretben az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

A 2008-as ARGENTA CREDIT Pénzügyi Zrt. kölcsönszerződés kapcsán a felperes fogyasztó a bíróságtól kérte megállapítani azt, hogy a szerződéshez kapcsolódó az árfolyamkockázatról való tájékoztatás nem volt megfelelő. Az első és másodfokon eljárt bíróság a felperes kerestét elutasította, ítéletük szerint a pénzügyi szolgáltató a kölcsönszerződéshez tartozó az árfolyam változásából eredő kockázatokat megfelelően feltárta.

A felperesek felülvizsgálati kérelmükben a kérelemmel érintett részek hatályon kívüli helyezését kérték, továbbá az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását az árfolyamkockázatról való tájékoztatás tisztességtelensége miatt.

A Kúra a felülvizsgálati eljárásban megállapította, hogy az eljárt bíróságok helyesen indultak ki az árfolyamkockázat tisztességtelenségét vizsgáló kérdésben, azonban azt az álláspontukat már nem osztotta, mely szerint az alperes által az árfolyamkockázatról nyújott tájékoztatás kielégítette volna az EU Bíróság határozataiban illetve a PJE határozatokban felállított követelményrendszert.

Az eljárt bíróságok ugyan vizsgálták a Kúria, illetve az EU Bíróság által felállított követelmények teljesülését, azonban a Kúria álláspontja szerint e tekintetében téves jogi következtetésre jutottak.

A Kúria tehát úgy ítélte, hogy a fogyasztó felperesek számára a nyújtott tájékoztatás alapján nem volt „egyértelműen felismerhető” az átlagos fogyasztó mércéjén keresztül, hogy a szerződésben szereplő azon rendelkezés, amely szerint az árfolyamkockázatot átvállalják, pontosan mit jelent, milyen következményekkel jár, ezért úgy ítélte meg, hogy az adott ügyben bizonyítottan nyújtott, az árfolyamkockázatról történt tájékoztatás nem felel meg a tisztességes tájékoztatással szemben felállított követelményrendszernek.

Az ítélet kitér arra is, hogy annak nincs perdöntő jelentősége, hogy a felperesek a szerződéstervezetet és a kapcsolódó dokumentumokat időben megkapták, illetve annak sem, hogy azt elolvasták-e a szerződés megkötését megelőzően, hiszen ennek csak akkor lenne relevanciája, ha a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatás egyébként tisztességes tartalmú lett volna.

Mivel a szerződéses rendelkezésről a tisztességtelenség megállapításra került, mely a szerződés érvénytelenségét eredményezi, ezért a Kúria ítélete szerint az elsőfokú bíróságnak érdemben kell elbírálnia a felperesek szerződés érvénytelenségének jogkövetkezménye levonására irányuló kereseti kérelmét.

Adóst a perben dr. Madari Tibor ügyvéd képviselte.
Madari Ügyvédi Iroda elérhetőségek: 06 1 336-0516; madari@madari.hu

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.