Raiffeisen/Dunacorp kereset elutasítás

A Pesti Központi Kerületi Bíróság elutasította a Dunacorp Faktorház Zrt keresetét. Az ítélet jogerős.

A Dunacorp Faktorház Zrt – mint a Raiffeisen Bank Zrt jogutódja – nem tudta bizonyítani, hogy a követelése alapjául szolgáló hitelszerződés a felperesi jogelőd és az alperes között létrejött. Felperes a bíróság felhívására nem tudta bemutatni alperes hitelszerződés megkötésére irányuló kérelmét, sem olyan okiratot, amelyben alperes elfogadta volna a jogelőd Raiffeisen Bank Zrt Általános Szerződési Feltételeit, sem olyan okiratot, amelyben rögzítésre kerültek volna a felek között a hitelszerződés megkötése szempontjából lényeges feltételek.

Az alperes által aláírt „szerződés kiegészítés” elnevezésű dokumentum alapján nem állapítható meg, hogy a feleknek kölcsönös, egybehangzó akaratnyilatkozata lett volna hitelszerződés megkötésére, amelyben megállapodtak volna a lényeges feltételekben. Az sem állapítható meg, hogy milyen összegű hitelkeret tárgyában jött létre a szerződés a felek között.

Az eljáró bíróság nem adott helyt azon felperesi indítványnak, hogy a bíróság keresse meg felperesi jogelődöt a hitelszerződés, a hiteltörténeti kimutatás és a bankkártya kivonatok megküldése érdekében és nem fogadta el a felperesi védekezést, hogy a jogelőd ezeket az iratokat felperesnek nem adta át, mivel a felek között létrejött engedményezési szerződés 3. pontja éppen ezen iratok átadásának kötelezettségét rögzíti.

Az eljáró bíróság ítéletében felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a „szerződés kiegészítés” aláírásával és a bankkártya átvételével létre is jött volna a szerződés, az ebben az esetben is érvénytelen lenne, a kötelező írásbeli alak hiánya miatt, mivel a felperes nem tudta bizonyítani, hogy felek egymással írásban szerződést kötöttek.

Ezek mellett, az eljáró bíróság megállapította, ha a szerződés érvényesen létrejött volna, akkor is elévült volna a követelés. A felperes által hivatkozott egyenlegközlő levelek írásbeli felszólítást nem tartalmaztak, így azok ezen okból nem voltak alkalmasak az elévülés megszakítására.

Amennyiben az lett volna megállapítható, hogy a felek között érvényes szerződés jött létre, amely eredményesen és jogszerűen felmondásra került, az alperessel szemben a követelés elévült volna.
Tekintettel arra, hogy érvényesen létrejött szerződés hiányában a Raiffeisen Bank Zrt. az alperessel szemben követelést nem támaszthatott erre alapítottan, így a felperes engedményezés útján sem szerezhetett meg ilyen követelést az alperessel szemben, ezért a kereset elutasítandó volt.

Az adósi képviseletet dr. Lajos Sándor ügyvéd látta el.
Elérhetőségek:  06 70 398 5715

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
A HitelSikerek nem végez tanácsadást, sem közvetítést!
A HitelSikerek csoport ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: ©Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület