A tértivevény szükségessége

A Siklósi Járásbíróság elutasította az OTP Faktoring, mint követeléskezelő keresetét és ezzel később a Pécsi Törvényszék, mint másodfokú bíróság is egyetértett.

Az eredetileg OTP Bank Nyrt. által nyújtott személyi kölcsönszerződésből eredő követelés tekintetében a felperes OTP Faktoring nem tudta csatolni a perben a felmondólevél kézbesítését igazoló tértivevényt.

A Ptk. szabályozása alapján a felmondás címzett jognyilatkozat, mely a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá, ezért elengedhetetlen, hogy az a másik félhez meg is érkezzen.
A felmondás kézbesítésének időpontjából állapítható meg a szerződés megszűnése is, ugyanis annak kézhezvételével áll be a felmondás hatálya, a fennálló tartozás ekkor válik lejárttá és esedékessé.

Mivel a felmondás a fentiek miatt nem hatályosult, ezért a tartozást nem lehetett volna egy összegben lejárttá tenni, ezáltal követelni sem, de átruházni sem a felperesre.

A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

Az adóst dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
dr. Némethi Gábor; dr. Némethi Csanád – Telefon: 0612021659
web: Némethi Ügyvédi Iroda

Banktechnikai számításokErdősi Éva
mobil: 06 70 324 4298web, kattintson
Peres eljárásokban a jogkövetkezmény levonása kapcsán beadandó számítások, de egyéb az eljárás során felmerülő a kölcsönszerződés adataival elkészítendő számítások elvégzése esetén keresse Erdősi Évát.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Ügyével keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződésével kapcsolatos minden esetleges jogi lépést megbeszélhet. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.