Számmisztika a Lombardnál

Az elsőfokú bíróság korábban, érthetetlen módon, de teljes egészében megítélte a Lombard javára a keresetet, de a másodfokú bíróság hivatalból észlelt érvénytelenség miatt végül elutasította a Lombard Lízing Zrt. keresetét.

A bíróság felhívására a felperes Lombard Lízing Zrt-nek nyilatkoznia kellett arról, hogy az érvénytelenség melyik jogkövetkezményének alkalmazását kéri, és milyen tartalommal. Az erre adott válaszuk szerint kérték a szerződés hatályossá nyilvánítását és csatoltak is egy számítást, mely számos hibát tartalmazott. Az adósi képviselet a számítási hibák és az ellentmondások miatt a teljes felperesi kereset elutasítást kérte, hiszen a Lombard által benyújtott misztikus számítás nem volt alkalmas a tartozás bizonyítására.

Ezt a bíróság elfogadta és elutasította a felperes keresetét és a megállapításaiban megjegyzi azt is, hogy:
“…a deviza konstrukcióval kapcsolatos rendelkezéseket a felperes egymástól elszigetelten, az Üzletszabályzat kölünböző fejezeteiben rögzítette, ezáltal azok összefüggései nehezen áttekinthetők. Az árfolyamváltozást a kamatvátozás II. fogalmi körébe definiálja, ami megtévesztő.” (Ítélet 5. old.)

Az adóst dr. Karkosák Balázs ügyvéd képviselte.
Karkosák Ügyvédi Iroda;
iroda mobil: 06 20 418 0887;
e-mail: info@karkosak.hu

Banktechnikai számításokErdősi Éva
mobil: 06 70 324 4298web, kattintson
Peres eljárásokban a jogkövetkezmény levonása kapcsán beadandó számítások, de egyéb az eljárás során felmerülő a kölcsönszerződés adataival elkészítendő számítások elvégzése esetén keresse Erdősi Évát.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Ügyével keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződésével kapcsolatos minden esetleges jogi lépést megbeszélhet. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.