Aegon/Intrum, felmondás jogellenessége, 11.P.20.975/2021/28-I. jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

A Kaposvári Járásbíróság megállapította, hogy a felperes Intrum Zrt. kereseti kérelme jogalapjában nem megalapozott, ezért elutasította azt. Az ítélet jogerős.

Magyarázat az ítélethez. Jelen perben a felperes pénzintézet saját maga hivatkozott arra, hogy a szerződés felmondása jogellenes volt, mely pertaktitkát vélhetőleg azért választotta, hogy ezzel esetlegesen elkerülje a végrehajtás megszüntetetése iránti perben a követelés elévülését kimondó ítéletet.

A felperesi jogelőd Aegon Magyarország Hitel Zrt. és az I. és II. r. alperes 2008-ban közjegyzői okiratba foglalt, jelzáloggal biztosított, szabadfelhasználású kölcsönszerződést kötöttek, melyet felperes 2011. november hó 25. napján közjegyzői okiratba foglaltan azonnali hatállyal felmondott.

Jelen pert megelőző eljárás során a szerződés felmondással történő megszűnését követően a pénzintézet az adósokkal szemben végrehajtási eljárást kezdeményezett. Adósok a pénzintézettel szemben a Kaposvári Járásbíróságon végrehajtás megszüntetésére irányuló pert indítottak, ahol az adósok a végrehajtási jog elévülésére hivatkoztak. A pénzintézet ezen eljárásban arra hivatkozott, hogy nem volt jogszerű a felmondás, mert az adósnak túlfizetése állt fent a felmondás időponjában. Mivel a pénzintézet a végrehajtás megszüntetése iránti perben ezen körülményre kifogásként hivatkozott, a bíróság a pénzintézetet önálló perindításra utasította.

A pénzintézet (felperes) ezek alapján kereseti kérelmet terjesztett elő, melyben kérte megállapítani, hogy a pénzintézetnek az adósokhoz (alperesek) 2011. november hó 25. napján intézett és közokiratba foglalt felmondása jogellenes és a bíróság kötelezze az adósokat ennek az ítéleti rendelkezésnek a tűrésére. Az adósok a pénzintézet keresetének elutasítását kérték.

A bíróság nem találta megalapozottnak a kereseti kérelmet.

„A felperes kereseti kérelmében arra utalt, hogy annál is inkább megengedett a pénzintézet részéről a keresetindítást, mivel a felmondás jogellenességének megállapításával a fogyasztó kerül kedvezőbb helyzetbe, hiszen szerződése az eredeti, a 2011-es állapot szerint áll helyre és letörlődik a neve mellől több tíz millió forint késedelmi kamat, mivel a felperesnek nem lesz az alperesekkel szemben lejárt követelése. [11.P.20.975/2021/28-I. számú ítélet [18] bekezdés]”

„Az alperesek írásbeli ellenkérelmükben arra hivatkoztak, hogy a felperes keresete vonatkozásában nem állnak fenn a Pp. 172.§ (3) bekezdésében foglalt feltételek. A felperes keresete ugyanis nem jogviszony fennállásának vagy fenn nem állásának megállapítására, hanem abszurd módon a saját jognyilatkozata jogellenességének megállapítására irányul. Az alperesek álláspontja szerint a felmondással a felek közötti szerződés megszűnt. Ez alapján az állapítható meg, hogy már nincs szerződéses jogviszony a felek között, tehát a Pp. 172.§ (3) bekezdés szerint jelen perre értelmezhető jogviszony nem áll fent. [11.P.20.975/2021/28-I. számú ítélet [24] bekezdés]”

A bíróság álláspontja szerint az nem tekinthető a felperest megillető jogvédelemnek, hogy egy esetleg elévült követelést a megállapítási kereset előterjesztésének megengedésével ismét érvényesíthetővé tegye és megállapította, hogy a felperes kereseti kérelme jogalapjában nem megalapozott ezért elutasította azt. Az ítélet jogerős.

Adósokat a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 11.P.20.975/2021/28-I. jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.