Magyar Követeléskezelő végrehajtás megszüntetése, 15.P.20.898/2022/9. jogerős, dr. Némethi Gábor

A Szigetszentmiklósi Járásbíróság 15.P.20.898/2022/9. számú ítéletével megszüntette az adós ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárást. Az ítélet jogerős.

A felperessel szemben az eljáró közjegyző végrehajtási záradékkal rendelt el végrehajtást, melyet az ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó foganatosított. A végrehajtási záradék szerint a követelés alapjául az önálló zálogjogi szerződés szolgált. A felperes a zálogjoggal terhelt ingatlan tulajdoni hányad tulajdonjogát ajándékozással szerezte meg. Az alperes engedményezés útján lépett 2017. május 3-án a zálogjogosult helyébe.

A kölcsöntartozás adósával és a zálogkötelezettekkel szemben az alperes által kezdeményezett végrehajtások végrehajtás megszüntetése iránti perekben jogerősen megszüntetésre kerültek 2021 novembere és 2022 februárja között. A végrehajtó megkezdte a foganatosítást 2021 júliusában. A felperes 2021. augusztus 13-án a követelés elévülésére hivatkozással kérte a Vht. 41. §-ában foglalt eljárás lefolytatását. Az alperes 2021. augusztus 25-én a követelés megszűnését nem ismerte el.

A felperes 2022. június 15-én keresetet terjesztett végrehajtási eljárás megszüntetése iránt. Előadta, hogy a perbeli kölcsönszerződés közjegyzői okiratba lett foglalva, mely szerződést az alperesi jogelőd 2012.06.14. napján szintén közjegyzői okiratban azonnali hatállyal felmondott. A felmondást az adós 2012.06.22- én átvette, így a tartozás 2012.06.23-án egy összegben esedékessé vált, az elévülés ekkor kezdődött meg. Az alperes, illetve jogelődje azonban a felperessel szemben végrehajtási eljárást 2021 február 11-ig nem kezdeményezett. Az alperes követelése és ezzel együtt végrehajtási joga a 2017.06.23. napján elévült.

Az alperes ellenkérelmében elismerte a végrehajtási jog elévülését érdemi védekezés előterjesztése nélkül.

A bíróság a keresetet alaposnak találta és mivel az alperes a kereset teljesítését nem ellenezte, ezért az ítélet az alperesi elismerésen alapul, ezért a bíróság ítélete csak rövidített indokoláss mellett a végrehajtás megszűntetéséről rendelkezett. Az ítélet jogerős.

Adóst az eljárásban dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com

Weboldal: 
Némethi Ügyvédi Iroda

Az ítélet letölthető ITT – 15.P.20.898/2022/9. jogerős, dr. Némethi Gábor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.