ELLA/AXA/OTP végrehajtás megszüntetése, elévülés, 28.P.87.021/2022/4. Bukliné dr. Vámos Csilla

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 28.P.87.021/2022/4. számú ítéletével megszüntette az adós ellen zajló végrehajtási eljárást elévülés ok miatt.

A felperes mint adós és zálogkötelezett, valamint az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. mint hitelező és zálogjogosult felperesi jogelőd között 2007-ben közjegyzői okiratba foglalt életbiztosításhoz kapcsolódó, önálló zálogjoggal biztosított részben hitelkiváltási célú kölcsönszerződés és hitelkeret-szerződés jött létre. Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. felperesi jogelőd jogutóda az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe felperesi jogelőd lett, aki 2012-ben közjegyzői okiratba foglaltan 2012. október 16. napi hatállyal felmondta a kölcsön-, hitelkeret- és önálló zálogjog-szerződést.

A felperes a keresetben azt kérte a bíróságtól, hogy elsődlegesen állapítsa meg, hogy a szerződéses jogviszonyból eredően megillető követelése érvényesítésére a bírósági végrehajtás joga nem áll fenn annak elévülése miatt továbbá, az alperest tiltsa el a felperessel szembeni a szerződéses jogviszonyból eredően megillető követelése érvényesítésére a bírósági végrehajtás kezdeményezésétől, mivel az alperesnek a követelés elévülése folytán megszűnt a követelés bíróság előtti érvényesítéséhez fűződő joga. Alperes az írásbeli ellenkérelemben kérte a kereset elutasítását.

A bíróság a keresetet megalapozottnak találta. Megállapította, hogy a közjegyzői okiratba foglalt felmondás a hatálya 2012. október 16. napján volt, ezért a perbeli szerződésből eredő követelés elévülése ezen a napon kezdődött. A perben nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy ezen időpontot követően a jelen ítélet meghozataláig a követelés végrehajtására bármilyen Vht. szerinti végrehajtási cselekmény történt volna. A perbeli szerződésből eredő követelés végrehajtásának joga ezért 2017. október 17. napjával elévült, ezért ezek alapján a alapján a bíróság az elsődleges kereseti kérelemnek helyt adott és kimondta, hogy alperesi követelés bírósági végrehajtás keretében történő érvényesítésére vonatkozó joga nem áll fenn azon okból, hogy a követelés elévült.

Felperest a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítéltel letölthető ITT – 28.P.87.021/2022/4. Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.