Pannoninvest Libra/Invest Credit/CIB Bank/Magyar Követeléskezelő, önálló zálogjog törlése, 6.Pf.20.448/2022/4. jogerős, dr. Némethi Gábor

A Fővárosi Törvényszék 23.P.21.842/2021/17. sorszámú ítéletével elendelte az ingatlannyilvántartásban az alperes, mint jogosult javára bejegyzett a felperes, mint adós tulajdonjogát terhelő önálló zálogjog törlését, aminek tűrésére kötelezte az alperest. A Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.448/2022/4. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

Az alperesi jogelőd, azaz a Pannoninvest Libra Pénzügyi Zrt., mint hitelező, és az Invest Credit Kft., mint adós, a felperes és a felesége, mint adós és zálogkötelezett 2006. április 27-én közjegyzői okiratba foglalt, önálló zálogjoggal biztosított kölcsönszerződést kötöttek egymással, melyet alperesi jogelőd a 2012. június 14-i közjegyzői okiratba foglaltan felmondott.

Az alperesi jogelőd a perbeli kölcsönszerződésből eredő követelését 2013. május 21-én a CIB Bank Zrt. részére engedményezte, amely gazdasági társaság a követelést 2017. május 3-án az alperesre engedményezte.

Felperes a 2021. július 21-én postára adott levelében kérte az alperest az alperes javára bejegyzett önálló zálogjog törlési engedélyének kiadására, amit azonban az alperes elutasított, mivel nem ismerte el az elévülés tényét.
Az alperes ezt követően végrehajtási záradék kiállítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a közjegyzőhöz, aki ennek eleget tett, és a végrehajtási eljárás megindult a felperessel ellen. Ennek nyomán a felperes végrehajtás megszüntetése iránt indított pert az alperes ellen. Az ügyben eljárt bíróság, az általa hozott elsőfokú – jogerős – ítéletében a felperessel szemben a végrehajtást megszüntette, az ítélet indokolásában megállapítva az alperes javára bejegyzett önálló zálogjoggal biztosított, kölcsönszerződésből eredő alperesi követelésnek és a végrehajtási jognak az elévülését.

A felperes keresetében azt kérte, hogy a bíróság rendelje el a bejegyzett tulajdonjogát terhelő önálló zálogjog törlését és kötelezze az alperest ennek tűrésére. Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult.

A bíróság a keresetet megalapozottnak találta. Megállapította, hogy annak ellenére, hogy a végrehajtást megszűntető ítéletet hozó bíróság ítéletének rendelkező részében nem szerepel a követelés elévülése, azonban az ítélet indoklásának az előbbiekben idézett része alapján egyértelmű, hogy a bíróság elbírálta a követelés, és a végrehajtási jog elévülésének kérdését, és az érdemi döntését erre alapítva, az elévülést az indoklásban megállapítva határozott úgy, hogy a végrehajtást megszünteti. A perbeli, alperesi önálló zálogjoggal biztosított alperesi követelés elévülése nyomán pedig az alperes javára bejegyzett önálló zálogjog is megszűnt. Ebből levezethetően az alperes javára bejegyzett önálló zálogjog megszűnt, amiből következően a felperes alappal kérhette a bíróságtól az alperes javára bejegyzett önálló zálogjog törlését.

A bíróság mindezek alapján elendelte az önálló zálogjog törlését, aminek tűrésére kötelezte az alperest.

Az ítélet ellen alperes nyújtott be fellebbezést, melyet a másodfokú bíróság nem tartott megalapozottnak. Indokolás szerint Az elsőfokú bíróság helyesen járt el, amikor az elévülés kérdésének további érdemi vizsgálata nélkül a korábbi jogerős ítéletre utalással elrendelte a megszűnt jog törlését. Az ítélet indokolása nem szenvedett olyan hiányosságban, és a döntéshez vezető eljárás során sem történt olyan szabálysértés, ami az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését tette volna szükségessé. A Fővárosi Ítélőtábla ezért az elsőfokú bíróság érdemben megalapozott és helyesen indokolt ítéletét helybenhagyta.

Adósokat az eljárásban dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com

Weboldal: 
Némethi Ügyvédi Iroda

I. fokú ítélet letölthető ITT – 23.P.21.842/2021/17. önálló zálogjog törlése dr. Némethi Gábor

II. fokú ítélet letölthető ITT – 6.Pf.20.448/2022/4. önálló zálogjog törlése dr. Némethi Gábor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.