Merkantil Bank szerződés érvénytelensége elszámolással, 23.P.301.183/2021/20-I. jogerős, dr. Lajos Sándor

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 23.P.301.183/2021/20-I. számú ítélete alapján a Merkantil Bank és adós között 2007-ben létrejött kölcsönszerződés érvénytelen és az adósi elszámolás alapján a túlfizetést megfizetni köteles. Az ítélet jogerős.

Alperes, mint finanszírozó és felperes adós 2007-ben svájci frank alapú kölcsönszerződést kötöttek gépjárművásárlási céllal. A kölcsönszerződés egyedi részét képezte az MCSK-0701 számú ÁSZF, melynek 7. pontja rendelkezett – többek között – a törlesztőrészlet változásáról a deviza árfolyam változásának függvényében. A felperes a szerződés szerinti kötelezettségét (15 éve) folyamatosan teljesíti, a szerződés azóta is érvényben van.

A felperes módosított keresetében kérte a kölcsönszerződés, valamint az ÁSZF adott pontjának tisztességtelensége miatt a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását, továbbá kérte ezen pontok mellőzésével a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal való érvényessé nyilvánítását és az általa levezetett számítás alapján kimutatott összeg megfizetésére az alperes kötelezését. Alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a keresetet alaposnak találta és megállapította, hogy az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatást tartalmazó szerződéses kikötések tisztességtelenek. Alperes az őt terhelő bizonyítási kötelezettségnek nem tett eleget a felperes által aláírt kockázatfeltáró nyilatkozatot nem csatolt és a tájékoztatási kötelezettségének megtörténtét más módon sem bizonyította. Ezek és egyéb a bizonyítás körében lefolytatott vizsgálatok miatt a bíróság megállapította, hogy a perbeli kölcsönszerződés az árfolyamkockázat valós tartalmáról sem az egyedi részében, sem az ÁSZF-ben nem tartalmazott az elvárt követelményeket kielégítő világos és érthető tájékoztatást.

Mivel a tisztességtelennek minősülő szerződéses kikötések semmisek, ezért az a szerződés egészének érvénytelenségét eredményezte. Felperes az érvénytelenség jogkövetkezményeként a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal való érvényessé nyilvánítást és az általa becsatolt elszámolás szerinti összeg megfizetésére való alperesi kötelezést kérte, melyre figyelemmel a bíróság a szerződést akként nyilvánította érvényessé, hogy a felperes által viselt árfolyamkockázatot 20%-ban maximalizálta. A Kúria által levezetett és a felperes által alkalmazott elszámolási mód szakszerű és megalapozott volt, melynek helyességét illetően a bíróságnak kételye nem merült fel, így azt ítélete alapjául elfogadva az alperesi tartozás összegét a számítás alapján határozta meg (részletesen az ítéletben olvasható).

Adóst dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: +36 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 23.P.301.183/2021/20-I. jogerős, dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.