Argenta Faktor (HitEx-es lízingszerződés) kereset elutasítva

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú ítéletet és a felperes Argenta Faktor Zrt. keresetét elutasította.

A felperes jogelődje a HitEx Pénzügyi Zrt. által nyújott pénzügyi lízingszerződéshez kapcsolódóan a bíróság megállapította, hogy a szerződés az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás elégtelensége okán érvénytelen, ezért a keresetet elutasította.

Első fokon a bíróság az eljárásában hosszan és részletesen vizsgálta, hogy az árfolyam emelkedésének viseléséről való tájékoztatás megfelelt-e a szabályozásoknak, összevetve azt az Európai Uniós irányelvekkel és az Európai Bíróságok általi határozatokkal is. Lízngszerződések esetében a pénzügyi szolgáltatónak nem volt kötelezettsége külön dokumentumba foglalni a kockázatfeltárást, azonban a szerződésnek és/vagy a hozzá kapcsolodó ÁSZF-nek tartalmaznia kell a (megfelelő) tájékoztatást.
“Perbeli esetben azonban a megfelelő tájékoztatás teljesen hiányzott.” (I. fokú ítélet 16. oldal)

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az adóst dr. Zemlényi István ügyvéd képviselte.

Banktechnikai számításokErdősi Éva
mobil: 06 70 324 4298web, kattintson
Peres eljárásokban a jogkövetkezmény levonása kapcsán beadandó számítások, de egyéb az eljárás során felmerülő a kölcsönszerződés adataival elkészítendő számítások elvégzése esetén keresse Erdősi Évát.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Ügyével keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződésével kapcsolatos minden esetleges jogi lépést megbeszélhet. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.