Bank Plus Bank Zrt. szerződése érvénytelen

A Fővárosi Ítélőtábla közbenső ítéletével megállapította, hogy a Cofidis S.A. követelése, mely a Bank Plus Bank Zrt. kölcsönszerződésből eredő követelésen alapul, az árfolyamkockázatról való tájékoztatás hiánya miatt tisztességtelen, ezért érvénytelen.

A bíróság indokolásában hivatkozott a Kúria 2/2014 PJE határozatában foglaltakra is, miszerint nem maga a kockázatfeltáró nyilatkozat hiánya, hanem a (bizonyítható) tájékoztatás elmaradása eredményez tisztességtelenséget és ebből eredően érvénytelenséget.

A Fővárosi Ítélőtábla tanácsa a szerződés érvénytelenségét közbenső ítéletbe foglalta és a jogkövetkezmények levonása érdekében az elsőfokú bíróság új eljárásra lefolytatására kötelezte, vagy abban az eljárásban kell majd a feleknek elszámolniuk egymással.

§.§.§. Az adóst a perben az 1000. sz. Ügyvédi Iroda, dr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
Iroda: 061 212 2174; mobil: 06 30 825 4835; 06 30 201 9374;
email: ezres@t-online.hu

Banktechnikai számításokErdősi Éva
mobil: 06 70 324 4298web, kattintson
Peres eljárásokban a jogkövetkezmény levonása kapcsán beadandó számítások, de egyéb az eljárás során felmerülő a kölcsönszerződés adataival elkészítendő számítások elvégzése esetén keresse Erdősi Évát.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Ügyével keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződésével kapcsolatos minden esetleges jogi lépést megbeszélhet. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.