BG/KDB Bank, kereset elutasítás, 21.P.21.903/2022/33., dr. Némethi Gábor

A Fővárosi Törvényszék 21.P.21.903/2022/33. számú ítéletével elutasította a KDB Bank Európa Zrt. keresetét.

A BG Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. és adós közjegyzői okiratba foglalt, önálló zálogjoggal biztosított, deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek 2007-ben. A BG Zrt. hitelezési tevékenységéhez, refinanszírozási szerződés keretében a felperes KDB Bank Európa Zrt. nyújtott forrást, aki a Zálogszerződéssel alapított önálló zálogjogot 2009-ben, míg a Kölcsönszerződésből eredő követelést engedményezéssel 2011-ben szerezte meg. Felperes a Kölcsönszerződést közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával 2012-ben azonnali hatállyal felmondta, melyben a követelés összegét kizárólag CHF devizában határozta meg. A hitelező ezután végrehajtás elrendelése iránti kérelmet nyújtott be az eljáró közjegyzőhöz, aki a záradékolást megtagadta, arra hivatkozva, „hogy a záradékkal ellátni kért közjegyzői okirat nem tartalmaz arra vonatkozó kifejezett rendelkezést, hogy a forintban felvett és folyósított, de CHF devizában nyilvántartott kölcsönösszeget a végrehajtást kérő (felperes) által megjelölt módon CHF deviza pénznemben lenne köteles az adós (alperes) visszafizetni. Hangsúlyozta, hogy a végrehajtási záradékkal ellátni kért közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatban CHF-ben kifejezett kölcsönösszeg nem is szerepel.” A felperes fellebbezése folytán eljáró bíróság helyben hagyta a közjegyző végzést, kiemelve, hogy: „a záradékolás körében a záradékolható okirat alapjául szolgáló Kölcsönszerződésben foglaltak nem vizsgálhatók, a felmondási nyilatkozatban foglaltak nem pótolják a záradékolható okirat hiányosságait.”

Felperes a Zálogszerződést 2017-ben felmondta, majd 2018-ban – megismételt eljárásban – keresetet terjesztett elő alperessel szemben, zálogtárgyból való kielégítési jogának gyakorlása iránt. Alperes a kereset elutasítását kérte, majd – a megismételt eljárásban – érvénytelenségi és elévülési kifogást is előterjesztett.

A bíróság a keresetet nem találta alaposnak. Kúriai döntések értelmében az elévülés vizsgálata megelőzte a bíróság azon kötelezettségét, hogy a Kölcsönszerződés és annak felmondásának érvénytelenségében állást foglaljon, ezért vizsgálatában elsőként megállapította, hogy az elévülés kezdő időpontja a Kölcsönszerződés felmondását követően 2012. szeptember 6. napja volt és a perbeli elévülésre az általános szabályok, köztük az 5 éves elévülési idő alkalmazandó. A felperes által hivatkozott az elévülés megszakítására vezető körülményeket a bíróság nem találta megalapozottnak, így megállapította, hogy a Kölcsönszerződésből eredő követelés 2017. szeptember 6. napján elévült. Emellett alaposnak találta azon alperesi hivatkozást is, hogy a Kölcsönszerződésből eredő követelés elévülése megszünteti a Zálogszerződéssel alapított önálló zálogjogot is. Mindezekre tekintettel a bíróság a keresetet elutasította.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az ítélet letölthető ITT – 21.P.21.903/2022/33., dr. Némethi Gábor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.