Aegon/Intrum, végrehajtás megszüntetése, 1.P.20.468/2023/15., dr. Némethi Gábor

A Dunakeszi Járásbíróság 1.P.20.468/2023/15. számú ítéletével megszüntette az adósok ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárást.

A felperes adósok és az Aegon Magyarország Hitel Zrt. közjegyzői okiratba foglalt deviza alapú szabad felhasználású kölcsönszerződést kötöttek, melyet a hitelező 2012-ben közokiratba foglaltan felmondott. A felmondást az eljáró közjegyző végrehajtási záradékkal látta el, mely alapján a végrehajtási eljárások megindultak.

„Az AEGON Magyarország Hitel Zrt. neve INTRUM Hitel Zrt-re változott, 2020. szeptember 30. napján beolvadt az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt.-be, mint jogutód társaságba oly módon, hogy az átvevő társaság és az INTRUM Hitel Zrt., mint beolvadó társaság egyidejűleg egyesült az átvevő társasággal. E társaság elnevezése a beolvadást követően megváltozott, az új elnevezése INTRUM Zrt. lett, a végrehajtást kérő, a jelen per alperese.”

A felperesek keresetükben kérték a bíróságtól, hogy a végrehajtási eljárásokat szüntesse meg, hivatkozva arra, hogy a kölcsönszerződés az árfolyamkockázati tájékoztatás hiányosságai miatt semmis. Alperes a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a keresetet alaposnak találta. Vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az alperes pénzintézet által által benyújtott, keltezés nélküli kockázatfeltáró nyilatkozat csak a felperes aláírását tartalmazta, így az olyan egyoldalú nyilatkozat, melyet kiterjesztően értelmezni nem lehetett, továbbá a kölcsönszerződésben és az üzletszabályzatban – alperes által megjelölt – árfolyamkockázati tájékoztatás a tartalmában is elégtelennek bizonyult. A bíróság nem fogadta el azt az alperesi hivatkozást sem, hogy a felperesek tájékozottsága megfelelő kellett legyen, mert a jelen kölcsönt kiváltó előző bankkal kötött szerződés kapcsán már kaptak megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázatról, ugyanis nincs annak jelentősége, hogy a fogyasztók a bank figyelmeztetésén kívül milyen élettapasztalattal, képzettséggel rendelkeznek, mint ahogy nem számít az sem, hogy más bank más ügyletben milyen tájékoztatást nyújtott nekik. A bíróság mérlegelte a periratok és a felek nyilatkozatai alapján a banki tájékoztatás megfelelőségét és „arra a következtetésre jutott, hogy a jelentős árfolyamromlásra és az ebből eredő esetlegesen súlyos gazdasági következményekre történt figyelmeztetés hiánya miatt az I-II. rendű felperes nem tudta reálisan felmérni az általa vállalt kockázatot és annak lehetséges következményeit. Ezért a kölcsönszerződés árfolyamkockázat viselésére vonatkozó kikötése tisztességtelen, amely e megállapodás teljes kölcsönszerződés érvénytelenségét eredményezi. Érvényes szerződés hiányában nem jött létre érvényesen a felperesi kötelezettség, így nincs érvényes végrehajtható okirat sem, ezért a perrel érintett két végrehajtást a bíróság megszüntette.

Adósokat a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az ítélet letölthető ITT – 1.P.20.468/2023/15., dr. Némethi Gábor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.