Budapest Autó/Cessio kereset elutasítás

A Kaposvári Járásbíróság elutasította a Cessio Zrt. – mint a Budapest Autó jogutódja – kölcsön megfizetése iránti keresetét az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás ellentmondásai és nem megfelelő volta, valamint a THM megállapításának ellenőrizhetetlensége miatt.  Az ítélet a Kaposvári Törvényszéken lefolytatott másodfokú eljárást követően jogerős.

A szerződés megkötésének idejében a felperes pénzintézet nevében eljáró üzletkötő az ügyfeleket arról tájékoztatta, hogy maximum 10 %-ot mozdulhat el a svájci frank a forinthoz viszonyított árfolyam alapján. A tájékoztatás során az árfolyamváltozás mértékét maximum 10 %-os mértékben becsülte meg.

Az elsőfokú bíróság fentiekből következően azt állapította meg, hogy a fogyasztók számára nem volt világos az, hogy
jelentős mértékű árfolyamkockázat növekedés is elképzelhető és annak a valós veszélye fennáll.
Az elsőfokú bíróság az írásbeli szerződés, valamint a kereskedő/üzletkötő által adott tájékoztatás alapján azt állapította meg, hogy azok egymással történő összevetése egy átlagos fogyasztó számára nem tekinthető világosnak és érthetőnek, ezért az elsőfokú bíróság az árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezés
tisztességtelenségét és semmisségét állapította meg és utalt arra, hogy az 1/2010. (VI.28.) PK vélemény alapján semmis szerződésre jogot alapítani nem lehet.

Az elsőfokú bíróság továbbá megállapította, hogy a THM megfogalmazása a szerződésből egyértelműen nem vezethető le, és a fogyasztó részére az elsőfokú bíróság álláspontja szerint nem volt egyértelműen
megállapítható az, hogy a svájci frankhoz kötött ügyleti kamat és a forintban meghatározott egyéb költségek hogyan adták ki a 7,89 %-os mértékű THM-et, így ennek okán is indokolt volt a pénzintézet keresetének elutasítása.

” A THM körében tett alperesi kifogás azonban megalapozott. Felperes 17. számú beadványában csatolta a szerződéskötéskor alkalmazott, a Hirdetményben található egyéb költségeket, azonban a szerződés 8. pontja szerint ezek közül néhányat (casco-mentesség díja) nem alkalmazott. Nem világos, hogy végülis mely tételek és hogyan épültek be a szerződésben meghatározott THM-be, a svájci frankhoz kötött ügyleti kamathoz miként épültek be a forintban meghatározott egyéb költségek, és ezek együtt hogyan adják ki a szerződés szerinti 7.89% mértékű THM-t.”

A másodfokú bíróság álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, a másodfokú bíróság az abból levont jogi következtetésekkel és a fellebbezéssel támadott érdemi döntéssel egyetértett.

A tájékoztatás csak lehetőségként és nem valós veszélyként utal a forint gyengülése esetén előálló következményekre. Ebből pedig nem egyértelmű az, hogy az árfolyam kedvezőtlen változása bármikor bekövetkezhet a futamidő
alatt és emiatt felső határ nélkül emelkedhet az adós fizetési kötelezettsége. Mindezek alapján a világosság és érthetőség követelményeinek a perbeli árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás nem felel meg mert csak utalást tartalmaz az árfolyam változás lehetőségére. Nem tartalmaz az árfolyamkockázat az alperesek kötelezettségeire vonatkozó hatásairól sem részletes tájékoztatást. Ez a tájékoztatás az árfolyam kockázat fogyasztók pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt esetlegesen jelentős gazdasági következményeire gyakorolt hatás sem a szerződésből, sem az üzletszabályzat tartalmából következően nem állapítható meg. A perbeli üzletszabályzat és szerződés szerinti megfogalmazás annak általános volta miatt az általánosan tájékoztatott, észszerű, figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó sem tudta értékelni az árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt esetlegesen
jelentősen nehezebb gazdasági következményeit.”

„Ezen túlmenően a THM körében tett alperesi kifogást is megalapozottnak találta az elsőfokú
bíróság. Az elsőfokú bíróság e körben kifejtett álláspontját a másodfokú bíróság maradéktalanul osztja.”
.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.