Budapest Autó/Cessio kereset elutasítás 43.Pf.637.545/2021/10. jogerős, dr. Nyulászi Márk

Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság Cessio Követeléskezelő Zrt. keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

Alperes adós és a Budapest Autófinanszírozás Zrt. között svájci frank alapú gépjármű vásárlási célú kölcsönszerződés jött létre 2008-ban, melyet a hitelező bank 2016-ban felmondott a kölcsönszerződésből eredő követelést a 2017-ben Budapest Bank Zrt-vé átalakult hitelező 2019-ben a felperes Cessio Követeléskezelő Zrt-re engedményezte.

Az elsőfokú bíróság kötelezte alperest a követelés és minden költség megfizetésére. Az ügyben elsőfokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletének indokolása szerint a felperesi jogelőd mindenben elegett tett az árfolyamkockázatra vonatkozó szabályozásról szóló tájékoztatási kötelezettsége körében. Álláspontja szerint a kölcsönszerződés és az üzletszabályzat adott pontjai egyértelműen, világosan, érthetően tartalmazzák, hogy az árfolyamkockázatból eredő terhek korlátlan mértékben is terhelhetik a fizetési kötelezettségeit. Nem tartotta szükségesnek a kölcsönszerződés létrejöttének körülményeiről az abban részt vevők tanúkénti meghallgatását sem.

Az elsőfokú ítélet ellen alperes nyújtott be fellebbezést, kérve az elsőfokú ítélet megváltoztatását és a kereset elutasítását, felperes az elsőfokú ítélet helybehagyását kérte.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a fellebbezést alaposnak találta és bár abban egyetértett az elsőfokú bírósággal, hogy a szerződéses dokumentumokban kapott tájékoztatás kielégíti az elvárt követelményeket, az alperes által indítványozott tanú meghallgatása után mégis arra a felismerésre jutott, „…hogy a szóban nyújtott tájékoztatás alapján alperes alappal gondolhatta úgy, hogy az általa viselendő árfolyamkockázat nem valós, illetőleg bizonyos mértékben korlátozott.” [15] Ebből következően alperes csak korlátozott mértékben lenne kötelezhető az árfolyamkockázat viselésére, mivel azonban tisztességtelen klauzula nem módosítható tisztességes mértékűre való korlátozással, továbbá ezen rendelkezés a főszolgáltatás körébe tartozik, így a bíróság kimondta a szerződés érvénytelenségét.

A szerződés érvénytelen, azonban az érvénytelenség oka kiküszöbölhető, s a szerződés érvényessé nyilvánítható lenne, de „erre irányuló kereseti kérelem nem volt, s felperes – lévén az érvényessé nyilvánítandó szerződésnek alanya nem volt – ilyen kereseti kérelemmel nem is élhetett volna.” [16] Mindezért a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a keresetet elutasította. Az ítélet jogerős.

Adóst a perben dr. Nyulászi Márk ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: 06 70 605 8987; dr.ny.mark@gmail.com;
3525 Miskolc, Jókai u. 10-16. 1/129. sz.

Az ítélet letölthető ITT – 43.Pf.637.545/2021/10. jogerős, dr. Nyulászi Márk

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.