OTP Faktoring végrehajtás megszüntetése 10.P.52.926/2021/13/I. Bukliné dr. Vámos Csilla

A Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletével megszüntette az alperes OTP Faktoring Zrt. ellen indított perében a végrehajtási eljárást.

Az OTP Faktoring Zrt. az engedményese annak a deviza alapú kölcsönszerződésnek, mely adós és az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. között jött létre 2008-ban. 2013-ban az ELLA Bank jogutódja az AXA Bank Europe SA képviselőjeként eljáró AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe a szerződést közokiratba foglaltan felmondta.

Adós 2015-ben a DH törvény szerinti elszámolást megpanaszolta, de arra választ nem kapott.

Alperes OTP Faktoring Zrt. 2016-ban értesítette felperest a követelés engedményezés útján való jogutódlásáról.

A felperes elévülésre hivatkozással kérte a Vht. 41. §-a szerinti eljárás lefolytatását. A végrehajtást kérő a Vht. 41. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozattételi felhívásra akként nyilatkozott, hogy az elévülés tényét nem ismeri el. Erre tekintettel indította meg a Vht. 41. § (5) bekezdése alapján a felperesi adós a végrehajtás megszüntetése iránti pert.

A bíróság a felperes keresetét alaposnak találta és megállapította, hogy a végrehajtási jog elévülése a követelés teljesítési határidejének leteltét követő napon – 2013. április 17. – megkezdődött. Mivel a végrehajtási jog elévülését nem szakították meg végrehajtási cselekmények, öt év elteltével (2018. április 17.) napján a végrehajtási jog elévülése bekövetkezett. Az alperes első végrehajtási cselekménye, a végrehajtás elrendelése iránti kérelme előterjesztése volt, amelyre 2021. január 25. napján került sor, ekkorra azonban a végrehajtási jog már elévült. Ez pedig a végrehajtás megszüntetését vonta maga után.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 10.P.52.926/2021/13-I. Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.