Budapest Autó, kereset elutasítás 43.Pf.636.256.2021.5. jogerős

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt., mint felperes keresetét jogerősen elutasította.

A felperesi jogelőd Budapest Autófinanszírozási Zrt. és adós 2008-ban kötöttek CHF alapú gépjárművásárlási célú kölcsönszerződést. A kölcsön összege 2.839.050 Ft volt a havi törlesztőrészlet pedig 35.499 Ft-ban került megállapításra. A finanszírozó a szerződést 2013-ban felmondta.

2015-ben a DH törvények szerinti elszámolást felperes elkészítette és tisztességtelenül felszámított összegként 587.066 Ft-ot jelölt meg. Az elszámolásból kitűnik, hogy a szerződéskötéstől a felmondásig terjedő időszakban 750.658 Ft befizetést számolt el a hitelező.

Az elsőfokú bíróság a 2017-ben kelt ítéletével a felperesi keresetnek maradéktalanul helyt adva kötelezte az adóst 3.378.949 Ft és késedelmi kamatok megfizetésére. Az ítéletet a másodfokon eljáró bíróság 2018-ban hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra kötelezte, mert az elsőfokú bíróság nem adott jogi indokolást a szerződés létrejöttének hiányára vonatkozó adósi kifogások kapcsán.

Az elsőfokú bíróság a megismételt eljárásban a korábbi ítéletét megismételve, de már jogi indokolással ellátva a szerződés érvényességét elfogadva és az alperesi kifogásokat alaptalannak ítélve hozta meg döntését.

Alperesi fellebbezést jelen másodfok bírósága alaposnak találta. A kizárólagosan vizsgálandó kérdésre, hogy a felmondást követően elvégzett elszámolás vezethet-e arra, hogy a bíróság a felmondás jogellenességét állapítsa meg, a másodfokú bíróság igenlően foglalt állást. Maradéktalanul osztotta a 3019/2017 (II.17.) Ab határozatban foglaltakat, mely kitér arra is, hogy mivel a DH törvények nem rendelkeznek ezen kérdés rendezéséről, ezért azt a polgári jog, egyéb, általános szabályai szerint kell megítélni. A felpers a Ptk. vonatkozó rendelkezési alapján a felmondásra jogosult volt, azonban az elszámolás adatai értelmében a felmondás időpontjában alperesi tartozás bizonyítatlan, ezért alperesi késedelemről beszélni fogalmilag kizárt. [11] A felperesnek bizonyítani lett volna szükséges a tisztességtelen kitételekkel újraszámított pénzmozgásokat és ezek szaldóját, és ha ennek eredményeképpen is lenne tartozása adósnak a felmondás időpontjában csak akkor lenne az jogszerű. Felperes ilyet nem bizonyított, ellenben alperessel, aki a felmondáskori túlfizetést állította.

A felmondás jogszerűsége tehát nem volt megállapítható, ennek okán tehát a felperesei követelés alaptalan, ami a kereset elutasítását eredményezte.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.