CIB/MKK végrehajtás megszüntetése, 35.P.20.131/2023/17/III., jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

A Fonyódi Járásbíróság 35.P.20.131/2023/17/III. számú ítéletével az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. alperesi végrehajtást kérőnek a felperesi adóssal szemben folyó végrehajtási eljárását megszüntette. Az ítélet jogerős.

Adós és a CIB Bank Zrt. 2008-ban közjegyzői okiratba foglalt, kölcsön és jelzálogszerződést kötött, melyet a hitelező közokiratba foglaltan 2011-ben felmondott. A CIB Bank Zrt. a felperesi adóssal szemben a kölcsönszerződésből eredő követelést engedményezte az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt-re 2017 május 03. napján, aki 2022 szeptember 19. napján terjesztett elő végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelmet az adóssal szemben. A végrehajtási záradék alapján az eljáró végrehajtó 2023. február 27. napján kezdte meg a végrehajtási eljárás foganatosítását a felperesi adóssal szemben.

A felperes keresetet terjesztett elő, melyben kérte, hogy a bíróság a végrehajtási eljárást szüntesse meg. Hivatkozott arra, hogy követelés jogosultja a végrehajtási eljárásban igényét a törvényben rögzített elévülési határidőn túl kezdte érvényesíteni, mert a záradékolni kívánt felmondást tartalmazó közokirat és a végrehajtási záradék kiállítása között eltelt 5 év. Alperes érdemi ellenkérelmében a felperesi kereset elutasítását kérte, hivatkozva arra, hogy a korábban a végrehajtóhoz intézett beadványában üzleti döntése értelmében a felperessel szemben fennálló követelését elengedte, ezért erre való tekintettel a felperes kérelme okafogyottá vált. A bíróság felhívására a felperes továbbra is fenntartotta a kereseti kérelmét, hivatkozva arra, hogy az alperes nem ismerte el a keresetben foglaltakat, hanem üzleti döntésre hivatkozik a követelés elengedése tárgyában, az elévülés körében alperes nyilatkozatot nem tett, ezért ítélet meghozatalát kérte.

A bíróság a keresetet megalapozottnak találta. Megállapította, hogy a kölcsönszerződés közjegyzői okiratban került felmondásra, amely a felmondás alapjául szolgáló szerződést megszüntette, ami végrehajtandó okirat kiállítására adott lehetőséget közvetlenül. Erre tekintettel a továbbiakban végrehajtási jog elévülését csak a végrehajtási cselekmények szakíthatták volna meg, a közjegyzői okiratban foglalt felmondásban szereplő teljesítési határidőt vagyis 2011. május 04. napját követően, azonban a végrehajtási záradék kiállítására a közokiratba foglalt felmondást követően több mint 11 év elteltével került csak sor. Mindezek okán a bíróság megállapította hogy a közokiratba foglalt felmondásban foglalt teljesítési határidőtől kezdődően több mint 5 év telt el a végrehajtási záradék kiállításáig, ezért a bíróság a felperes ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárást megszüntette. Az ítélet jogerős.

Adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 35.P.20.131/2023/17/III., jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.