Cofidis kereset elutasítás

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság a Cofidis S.A. által devizakölcsön visszafizetése iránt indított perében az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a keresetet elutasította.

Az elsőfokú bíróság álláspontja az volt, hogy a pénzintézet megfelelően tájékoztatta az adóst az árfolyamkockázatról, azonban a másodfokú bíróság ezzel nem értett egyet.

A felsőbb bíróság ítéletében rögzítette, hogy “az árfolyamkockázat valós tartalmára vonatkozó konkrét és egyedi tájékoztatás megtörténtét és tartalmát a pénzügyi intézménynek kell bizonyítania.” Megállapította, hogy a pénzintéztet érvelése szerint a szerződésbe foglalt tájékoztatás megfelel ugyan a hazai szabályozásnak, de a fogyasztói szerződések az Európai Unió által megfogalmazott követelmények tekintetében is megfelelő tájékoztatást kell tartalmazzanak és e tekintetben a perbeli szerződés nem felelt meg az elvárásnak, ezért annak tisztességtelensége miatt érvénytelen.

Alperes adós képviseletét dr. Olsavszky Péter ügyvéd látta el.

dr. Olsavszky Péter (Budapest) 06 20 273 2302

Banktechnikai számításokErdősi Éva
mobil: 06 70 324 4298web, kattintson
Peres eljárásokban a jogkövetkezmény levonása kapcsán beadandó számítások, de egyéb az eljárás során felmerülő a kölcsönszerződés adataival elkészítendő számítások elvégzése esetén keresse Erdősi Évát.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Ügyével keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződésével kapcsolatos minden esetleges jogi lépést megbeszélhet. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.