Defactoring Zrt./Erste Lízing Autófinanszírozási Zrt., kereset elutasítása, 2.P.20.399/2021/13. dr. Nyulászi Márk

A Szerencsi Járásbíróság 2.P.20.399/2021/13. számú ítéletével elutasította a felperes Defactoring Zrt. keresetét.

I. rendű alperes adós és az Erste Lízing Autófinanszírozási Zrt. (II. rendű alperes jogelődje) deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek, gépjárművásárlási céllal. A hitelező a a kölcsönszerződést 2016. augusztus 3. napján azonnali hatállyal felmondta. Felperes a követelést 2016. december 8. napján engedményezés útján megszerezte.

Jelen pert megelőzően a felperes keresetet terjesztett elő a fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásban, és kérte, hogy kötelezze a bíróság az adóst a szerződésből eredő fizetési kötelezettség megfizetésére. Az eljárások jogerős (2.Pf.21.072/2020/4. számú ítélet) végeredménye, hogy a felperes keresetét a bíróság elutasította azzal a hivatkozással, hogy az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó kikötések tisztességtelenek, így a szerződés teljes egészében érvénytelen.

Jelen eljárásban a fizetési meghagyásos eljárásból alakult perben a felperes keresetet indított az I. rendű alperes ellen. Keresetében kérte szerződés érvényessé nyilvánítását és az általa meghatározott összegek és kamatmértékekkel kiszámított összegek megfizetésére való adósi kötelezést. Az I. rendű alperes a felperes keresetének elutasítását kérte. Ellenkérelmében hivatkozott – többek között – arra, hogy a felperes Defactoring Zrt., mint engedményes nem kérheti a szerződés érvényessé nyilvánítását és jogkövetkezmény levonását.
Utóbb a felperes II. rendű alperesként perbe vonta az engedményezés folytán jogelődjévé vált ERSTE Bank Hungary Zrt-t, aki a felperessel 2022. április 4. napján jogátruházási szerződést kötött, mely szerződéssel felperes az érvényessé nyilvánítás valamint az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonására való jogot kapott.
Az I. rendű alperes vitatta az engedményezési szerződést követően 5 évvel később a szerződés kiegészítését jogalakító szerződéssel való kiegészítésre való jogszerűségét továbbá álláspontja szerint a felperes jogalakításra vonatkozó igénye (követelése) az I. rendű alperessel szemben elévült.

A bíróság a felperes keresetét alaptalannak találta. Vizsgálata során megállapította, hogy a jogalakítást célzó jogátruházásra irányuló szerződés kötelmi jogi természetű és mint ilyen, vonatkoznak rá az elévülés szabályai. A rendelkezési jogot felperes csak 2022-ben szerezte meg, a II. rendű alperes pedig a 2016. december 8-dikán történt engedményezést óta az öt éves elévülési időn belül és azt követően sem végzett elévülést megszakító cselekményt, tehát az őt megillető rendelkezési jog elévülése öt év elteltével, vagyis 2021. december 8. napján bekövetkezett.

Azon további felperesi hivatkozásokkal, melyek az elévülés nyugvását kívánták alátámasztani, a bíróság nem értett egyet és végül megállapította, hogy a szerződéssel kapcsolatos jogalakításra vonatkozó jogosultság annak átruházását megelőzően elévült, így az erre vonatkozó jogot a továbbiakban sem a II. rendű alperes, sem pedig a felperes nem érvényesítheti az I. rendű alperessel szemben, ezért a bíróság a felperes keresetét elutasította.

Adóst a perben dr. Nyulászi Márk ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: 06 70 605 8987; nyulaszimark@jmlegal.org;
3525 Miskolc, Jókai u. 4. fszt. 4.
 JM Legal Ügyvédi Társulás

Az ítélet letölthető ITT – 2.P.20.399/2021/13. dr. Nyulászi Márk

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.