Ella/AXA/OTP végrehajtás megszüntetése, 23.P.20.463/2022/14. Bukliné dr. Vámos Csilla

A Szolnoki Járásbíróság ítéletével megszüntette az adós ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárást.

Az adós és zálogkötelezett adóstársával 2007-ben napján közjegyzői okiratba foglaltan CHF alapú kölcsön- és zálogszerződést kötöttek az Ella Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. hitelezővel. A kölcsönszerződést az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, mint az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője 2013-ban közokiratba foglaltan felmondta. Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, mint az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője a kölcsönszerződésből eredő követelést 2016-ban az OTP Bank Nyrt-re engedményezte, majd az OTP Bank Nyrt. még ugyanebben az évben a követelést az alperes OTP Faktoring Zrt-re engedményezte. Adós 2017-ben elhunyt, a hagyatékátadó végzés alapján felperesek a néhai adós örökösei.

A felperesek peren kívüli eljárásban kérték a végrehajtási eljárások megszüntetését, figyelemmel arra az álláspontjukra, hogy a végrehajtási jog elévült. Az alperes a végrehajtások megszüntetéséhez nem járult hozzá, ezért felperesek a bírósághoz benyújtott keresetükben kérték, hogy a bíróság szüntesse meg. Alperes kérte a kereset teljes elutasítását.

A bíróság a keresetet alaposnak találta és megállapította, hogy a perbeli követelés vonatkozásában a végrehajtási jog a Vht 57. § (1) bekezdése alapján 2018. június 26. napján elévült, ezért a végrehajtási eljárást a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 528. § (2) bekezdés a) pontja alapján a végrehajtási eljárásokat megszüntette.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 23.P.20.463/2022/14. vh. megszünt. Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.