Jelzálog törlése, elévülés, OTP Bank, 21.P.51.596.2020.18.II. 45.Pf.632.697.2021.5.II. jogerős

A Pesti Központi Kerületi Bíróság elsőfokú ítéletében a per tárgyát képező ingatlanra bejegyzett CHF alapú jelzálog törlését rendelte el, majd a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék ezt megerősítette, így az ítélet jogerős.

A felperes adósok, mint zálogkötelzettek az ELLA Első Lakáshitel Zrt-vel 2007-ben kölcsönszerződést kötöttek, melyet közjegyzői okiratba foglaltak beleértve az önálló zálogjogot alapító szerződést is. Az ELLA Bank jogutódja az AXA Kereskedelmi Bank Zrt. majd annak jogutódja az AXA Bank Europa SA. lett, aki a perrel érintett kölcsön- és jelzálogszerződést 2013-ban közjegyzői okiratba foglalt felmondó nyilatkozattal megszüntette, beleértve a zálogszerződéseket is. A felmondásról szóló okiratok adósok részére 2013. február 28. és március 1. napokon kerültek kézbesítésre, mely alapján a teljesítésre megszabott határidő 2013. március 18. és 19. napokon telt le, így a követelések ezeken a napokon váltak végrehajthatóvá.

Időközben a perbeli szerződés az OTP Bank Nyrt. részére állományátruházásra került és a szerződésből eredő követelés az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. részére került  engedményezésre, de a követelést biztosító önálló zálogjog nem került átruházásra.

Az engedményezésről szóló értesítés 2016. november 25-dikén került kézbesítésre a felperes adósok részére.

Mivel a zálogjoggal biztosított követelés végrehajthatóságára nyitva álló 5 év 2018.március 19. napján letelt és az alperes a per kezdetéig, illetve az ítélethozatalig terjedő időben a javára bejegyzett zálogjog alapján a zálogtárgyból kielégítést nem keresett, ezért a követelés elévült.

A bíróság megállapította, hogy az elévülési időn belül küldött engedményezési értesítő, illetve fizetési felszólítás nem volt alkalmas arra, hogy az elévülést megszakítsa, így a zálogjogi követelés elévülése megállapításra került és a bíróság ennek megfelelően ítéletével intézkedett a zálogjog törléséről.

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság érdemi döntésével és kifejtett indokaival is maradéktalanul egyetértett, ezért helybenhagyta azt. Utal az elsőfokú bíróság által is hivatkozott BH2014.151. számú esetre, mely szerint a végrehajtási záradékkal ellátható okiratok alapján közvetlenül végrehajtható követelések az okiratban meghatározott határidő elteltével nem csak esedékessé, egyszer s mind végrehajthatóvá is válnak. Az ilyen követelések esetében a végrehajtási jog elévülése – az egyéb feltételek fennállása esetén – a követeléssel megállapított teljesítési határidő letelte utáni napon kezdődik. Ettől az időponttól kezdve a követelés más hatósági eljárás közbeiktatása nélkül végrehajtás útján közvetlenül kikényszeríthető, ezért az elévülés megszakítására a Ptk. 327. § (3) bekezdése az irányadó. Ha mód van végrehajtási kényszer közvetlen alkalmazására, akkor csak a végrehajtási cselekményt lehet olyan célravezető jogérvényesítési lépésnek tekinteni, amely az elévülés megszakítását eredményezheti.” (45.Pf.632.697/2021/5-II. 5. [6])

Az elévülést megszakító engedményezési értesítő kapcsán kifejti, hogy: „A már kifejtettek értelmében az engedményezési értesítő azért nem lehetett alkalmas az elévülés megszakítására, mert hatósági eljárás közbeiktatása nélkül végrehajtás útján közvetlenül kikényszeríthető követeléssel rendelkezett az alperes, illetve jogelődje, így kizárólag a Ptk. 327. § (3) bekezdésében foglalt végrehajtási cselekmények lettek volna alkalmasak az elévülési idő megszakítására, ilyen cselekmények pedig az elévülési idő alatt nem történtek.”( 45.Pf.632.697/2021/5-II. [7])

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.