OTP Faktoring végrehajtás megszüntetése, elévülés, 26.P.50.980/2021/7-II. dr. Némethi Gábor

A Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletével a felperes adóssal szemben folyó végrehajtási eljárást megszüntette.

A felperes adós 2007-ben az ELLA Első Lakáshitel Zrt-vel kölcsönszerződést és ahhoz tartozó önálló zálogjogot biztosító szerződést kötött, közjegyői okiratba foglaltan. Az ELLA jogutódja az AXA Kereskedelmi Bank lett, majd az AXA Bank Europe SA.

A szerződés 2013-ban felmondásra került, melyről a közjegyzői okiratot a felperes 2013. március 1-én vett hézhez, ateljesítésre szabott 3 munkanap alapján a határidő 2013. március 6-dikán telt le.

A 2014. évi XL. tv. szerinti elszámolást 2015. április 30. napján kézbesítették a felperesnek.

Az AXA Bank Europe SA. szerződésállománya átruházásra került az OTP Bank Nyrt-re. A jogutódlásról való tájékoztatást illetve a fennálló tartozásról és az ehhez kapcsolódó egyezségi ajánlatról szóló levelet adós 2016. november 23-dikán vette kézhez.

Alperes végrehajtás elrendelése iránti kérelmet 2020. november 23-dikán nyújtott be a közjegyzőhöz.

Felperes elévülésre való hivatkozással kezdeményezett eljárást az eljáró közjegyzőnél, de az nem vezett eredményre, ezért a felperes a bíróság előtt kérte a végrehajtás megszüntetését a végrehajtási jog elévülésére hivatkozva.

A bíróság megállapította, hogy 2013. március 7. dátum a követelés esedékessé válása, a követelés elévülésének kezdő időpontja, továbbá a követelés végrehajthatósága is. Mivel a végrehajtásra irányuló okiratot a jogutód alperes 5 éven túl terjeszette elő és eközben végrehajtási cselekmény nem történt az ügyben, mely az elévülést megszakíthatta volna, ezért az alperes követelése és a végrehajtási jog elévült.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.