K&H Bank zálogjog törlés, végrehajtás megszüntetése, elévülés 16.P.86.462/2020/15-I; 73.Pf.630.196/2021/7; 21.P.86.549/2021.

2021. áprilisában a Fővárosi Törvényszék helybenhagyta a Pesti Központi Kerülteti Bíróság ítéletét, mely az adott szerződéshez kapcsolódó jelzálog törlését mondta ki. Ezt követően 2021. júliusában jogerőre emelkedett ítélet ugyanezen szerződés kapcsán a végrehajtás megszüntetését rendelte el.

16.P.86.462.2020.15-I; 73.Pf.630.196.2021.7 ügyek: A zálogjog törlése perben a 2007-ben kötött K&H Bank és adós közötti a kölcsönszerződéshez kapcsolódó jelzálogszerződés tartalma szerinti zálogjog bejegyzésének törlését kérte adósi jogi képviselő a bíróságtól. A kölcsön-és zálogszerződést a K&H Bank még 2014. márciusában felmondta, melyre a teljesítési határidő 2014. április 18-dikán telt le, tehát a követelés ezen dátumot követő naptól vált végrehajthatóvá. A követelést a K&H bank 2018. december 23-dikán engedményezte és az engedményes 2019. szeptember 23-dikán nyújtott be keresetet a jogutódlás megállapítása és a végrehajtási záradék kiállítása érdekében. A kereset benyújtását követően az adós elleni végrehajtási eljárást a bíróság felfüggesztette a per jogerős lezárultáig.

Az elsőfokú bíróság döntése értelmében a követelés elévült, indokolásában kifejtette, hogy: „A végrehajtási jog elévülése tehát akkor kezdődött, amikor a követelés végrehajtási úton való érvényre juttatásának valamennyi feltétele bekövetkezett. A végrehajtási jog elévülése a követelés teljesítési határidejének leteltét követő napon megkezdődött és mivel a végrehajtási jog elévülését nem szakították meg végrehajtási cselekmények, erre az alperes maga sem hivatkozott, az rPtk. 324. § (1) bekezdése szerint az 5 év elteltével a követelés elévült.” (16.P.86.462/2020/15-I. [28])

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybehagyta, és a jogerős döntéssel az adós tulajdonát képező ingatlant terhelő a K&H bank javára bejegyzett zálogjog törlését kezdeményezte a Földhivatalnál.

21.P.86.549.2021. ügy: Ugyenezen kölcsönszerződésből eredő követelésből fakadó végrehajtási eljárásban a végrehajtás megszüntetetése iránt indított perben a bíróság ítéletének mind tényállását, mind jogi indokolását a fenti ítéletek alapul vételével állapította meg azok azonossága okán. A jogvita lényege az volt, hogy van-e helye az elévülés miatti végrehajtás megszüntetésnek. A bíróság megállapította, hogy a felmondásban megszabott teljesítési határidővel kezdődött meg az elévülés, melyet 5 évig nem szakított meg végrehajtási cselekmény, „ezért a követelés még az előtt – 2019. április 19. napján – elévült, hogy az alperes a jogutódlás megállapítása és a záradékolás iránti kérelmével újabb végrehajtási cselekményt kezdeményezett volna.” (21.P.86.549/2021/5. [10]). Az ítélet jogerős.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.