OTP Faktoring, végrehajtás megszüntetése, elévülés, 24.P.51.759/2021/12.

Az elsőfokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletében felperes adóssal szemben alperes pénzintézet által kezdeményezett végrehajtási eljárást megszüntette és megállapította a követelés bírósági úton és/vagy végrehajtási eljárásban történő érvényesíthetőségének elévülését.
Az ítélet nem jogerős.

A felperes mint adós 2008. szeptember 5. napján , közjegyzői okiratban foglaltan kölcsönszerződést kötött az OTP Bank Nyrt. által képviselt OTP Jelzálogbank Zrt.-vel mint hitelezővel. A hitelező a szerződést 2014. június 24-én azonnali hatállyal, közjegyzői okiratba foglalva felmondta, mely felperes részére 2014. július 27. napján került kézbesítésre.

Az alperes kérelmére végrehajtási záradék kiállítására került sor adós vonatkozásában. A záradékolt okirat alapján a végrehajtás 2021. május 27. napján indult meg a felperessel szemben.

Az elsőfokú Bíróság megállapította, hogy alperes záradék kibocsátása iránti kérelme az elévülési idő megszakítására már nem volt alkalmas, a követelés végrehajthatósága ekkor már elévült. A követelés elévülésével egyidejűleg a Vht. 57. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási jog is elévült.

Az elsőfokon eljáró Bíróság ítéletében leszögezte, hogy a követelés a felmondást tartalmazó nyilatkozatban
meghatározott teljesítési határidő leteltét követő napon nem csak esedékessé, hanem egyúttal végrehajthatóvá is vált, igy a követelés elévülésének és ezzel együtt az alperes végrehajtási jogának az elévülési idejét is 2014. július 6. napjától kell számítani, ennek alapján 2019. július 6. napjáig kellett volna a záradékolási iránti kérelmet előterjeszteni.
Az elévülést a hivatkozott jogszabály értelmében csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg, a peradatok azonban nem igazoltak olyan konkrét intézkedést az esedékessé vált követelés behajtása érdekében, amely alkalmas lett volna a végrehajtási jog öt éves elévülési idejének megszakítására.

Fentiek alapján a bíróság a felperessel szemben folyamatban lévő végrehajtást megszüntette, a végrehajtó érdemi nyilatkozatának hiányában mellőzte a végrehajtási költség megfizetésére irányuló döntést.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.