Kártérítés a Raiffeisentől

Több, mint 7 millió forint kártérítés megfizetésére kötelezte a bíróság ítéletében a Raiffeisen Bankot, amiért az jogszerűtlenül járt el az adóssal szemben, 2012-ben a törvény által biztosított 180 Ft/CHF árfolyamon való végtörlesztés meghiúsulása kapcsán.

  • Adós 2006-ban 13.550.000 Ft CHF alapú lakásvásárlási kölcsönt kapott a Raiffeisen Banktól, melynek törlesztését folyamatosan teljesítette.
  • 2011. év végén teljes előtörlesztési kérelmet nyújtott be, mely alapján a 180 Ft/CHF árfolyamon számított „lezárási” összegnek a kérelem aláírástól számított 60 napig kellett befizetésre kerülnie.
  • 14.200.000 Ft befizetése 2012. február 23. napig megtörtént.
  • A Bank az előtörlesztésre vonatkozó kérelmet 2012. március 20-ai(!) tájékoztatás alapján elutasította azzal az okkal, hogy a lezáráshoz szükséges összeg nem érkezett meg időben a számlára és az addig befizetett 14.200.000 Ft-ot visszafizette.
  • Adós a törlesztőrészleteket a mai napig is fizeti.
  • 2017-ben adós kártérítési pert kezdeményezett a végtörlesztés meghiúsulása miatt, melyet fizetési meghagyási eljárással indított, alátámasztott számításokkal is igazolva azt.

A bíróság megállapította, hogy a Hpt. 200/B.§ 2011. év végén hatályos állapota szerint a pénzintézetnek tájékoztatási kötelezettsége volt az adós felé a végtörlesztés adataival kapcsolatban, mely tájékoztatás megtörténtét jelen ügyben a Bank nem tudta igazolni. Ennek a tájékoztatásnak a hiánya vezetett oda végső soron, hogy a Bank a végtörlesztésre vonatkozó kérelmet nem utasíthatta volna el, ezért igazolható, hogy az adós által a keresetben megjelölt összegben őt kár érte, melyet a Bank most köteles megtéríteni.

Adós képviseletét dr. Czingula Katalin és dr. Lajos Sándor ügyvédek látták el.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket és csatolmányokat is.