K&H Autó/Intrum szerződés érvénytelen

Másodfokon a bíróság elutasította az Intrum Justitia Követeléskezelő Zrt. keresetét.

Az elsőfokú eljárás mindent rendben talált a K&H Autófinanszírozó Zrt. (felperes) és adós(alperes) között létrejött gépjárművásárlási kölcsönszerződéshez kapcsolódó az árfolyam változásáról szóló tájékoztatás kapcsán, azonban a másodfokon eljáró bíróság az adós jogi képviselője által benyújtott fellebbezésben foglaltakkal értett egyet és a követelésre irányuló keresetet elutasította.

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy az elsőfokon eljáró bíróság a szükséges bizonyítást érdemben lefolytatta, a tényállás megállapítása is helyes volt, azonban az arra alapított érdemi döntése hibás volt. Megállapítása szerint a felperes eleget tett a rá háruló tájékoztatási kötelezettségének azonban a másodfokú bíróság ezzel nem értett egyet. Véleménye szerint ugyanis a perbeli tájékoztatás nem felelt meg sem a hazai sem az uniós szabályozásoknak, tehát az erre vonatkozó szerződéses kikötések tisztességtelenségét állapította meg, ami a szerződés teljes érvénytelenségét eredményezte.

Adóst a perben dr. Mándli Ádám ügyvédjelelölt és dr. Mándli Ádámné dr. Pethő Annamária ügyvéd látták el.
Elérhetőség: 06 70 285 6057

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.