K&H Pannonlízing/Lombard Zala Zrt. követelés elutasítva jogerősen.

Az Egri Törvényszék mint másodfokú bíróság ítéletével megváltoztatta az elsőfokú ítéletet és a Lombard Zala Zrt. keresetét elutasította.

Az eredetileg K&H Pannonlízing által nyújtott gépjárművásárlási kölcsönszerződéshez a pénzügyi szolgáltató kockázatfeltáró nyilatkozatot nem készített és az eljárás során sem terjesztett elő bizonyítást azzal összefüggésben, hogy ez a tájékoztatás akár szóban, akár írásban megtörtént volna.

A másodfokú bíróság ítélete meghozatala során a szerződéskötéskor hatályos törvények, a devizaügyletek kapcsán született PJE határozatok valamint az uniós ítélekezési gyakorlatot is figyelembe vette. Ennek alapján jutott a végkövetkeztetésre, miszerint a szerződés a kockázatfeltárást érintő kikötései tisztességtelenek, melynek kihagyásával a szerződés nem teljesíthető, ezért az érvénytelen.

Eljáró ügyvéd dr. Kisházi János
mobil: 06 20 412 5843 telefon: +36 36 788 911;
email: drkishazijanos@yahoo.com

Banktechnikai számításokErdősi Éva
mobil: 06 70 324 4298web, kattintson
Peres eljárásokban a jogkövetkezmény levonása kapcsán beadandó számítások, de egyéb az eljárás során felmerülő a kölcsönszerződés adataival elkészítendő számítások elvégzése esetén keresse Erdősi Évát.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Ügyével keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződésével kapcsolatos minden esetleges jogi lépést megbeszélhet. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.