Kúriai ítélet UniCredit Bank/Momentum Credit

Dr. Lajos Sándor ügyvéd a Kúria előtt végrehajtás megszüntetése iránti ügyben nyert pert az Unicredit Hungary Bank szerződése ellen, melyben a Momentum Credit Pénzügyi Zrt. volt a követelés engedményese. A döntéssel szemben további jogorvoslatnak, felülvizsgálatnak helye nincs.

Az I. fokon eljáró Budapest IV. és XV. Kerületi Bíróság a felperes ügyfél végrehajtás megszüntetésére irányuló keresetét elutasította, álláspontja szerint a szerződés a jogszabályokban rögzített követelményeknek maradéktalanul megfelelt, továbbá az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatást is megfelelően adta meg ügyfele részére az I.r. alperes pénzintézet.
A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék az elsőfokon hozott ítéletet helybenhagyta.

A Kúria megállapította – szemben az első- és másodfokon eljáró bíróságok döntésével -, hogy felperes felülvizsgálati kérelme, az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás tisztességtelenségének tekintetében helytálló. Az árfolyamkockázati tájékoztatással összefüggésben felállított követelményrendszer szerint nem elegendő annak lehetőségéről tájékoztatni a fogyasztót, hogy annak a devizának az árfolyama, amiben a szerződést kötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelnie kell tudnia az árfolyamkockázat pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt hatását, esetlegesen súlyosan negatív gazdasági következményeit is. A pénzintézet ilyen tartalmú kockázatfeltárást sem szóban, sem írásban nem adott felperes részére, ezért a Kúria megállapította, hogy a perbeli szerződésben az árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezés tisztességtelen, aminek következtében a perbeli szerződés teljes egészében érvénytelen, ebből kifolyólag közvetlen végrehajtás alapjául nem szolgálhat.

A Kúria fentiek alapján a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az I. fokú ítéletet megváltoztatva felperes keresetének helyt adó új határozatot hozott, és a felperessel szembeni végrehajtási eljárást megszüntette.

Az adósi képviseletet dr. Lajos Sándor ügyvéd látta el.
Elérhetőségek:  06 70 398 5715

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.