Kúriai végzés Budapest Bank szerződés ügyben

A Kúria az első- és másodfokú ítéletet felülvizsgálta és hatályon kívül helyezte az ítéletek azon részét, mely pótolta a hiányzó törlesztőrészletet, továbbá megállapította az adós részére az alperes pénzintézet által nyújtott kockázatfeltárás hiányosságait és nem megfelelő voltát. Az ítélettel szemben további felülvizsgálati kérelemnek helye nincs.

Az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék ítéletében kimondta, hogy a felek között 2008. április 30. napján aláírt lakásvásárlási célú, svájci frank alapú kölcsönszerződés érvénytelen a törlesztőrlészlet hiánya miatt.  A szerződést az első fokú bíróság érvényessé nyilvánította annak pótlásával.  A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú döntést – felperes adós fellebbezése ellenére – helybenhagyta. 

A Kúria úgy ítélte meg, a perbeli kockázatfeltáró nyilatkozatban nyújtott tájékoztatás alapján a felperes azt valóban számításba vehette, hogy a kölcsönszerződéshez kapcsolódik árfolyamkockázat, azonban az átlagos fogyasztó mércéjén keresztül megítélt felperes a tájékoztatás tartalmából azt nem ismerhette fel, hogy pontosan mit jelent és milyen következményekkel jár az, hogy azt viselni tartozik.”

A Kúria döntése értelmében tehát az árfolyamkockázatról adott tájékoztatás nem felel meg a tisztességes tájékoztatással szemben felállított követelményrendszernek, így a Kúria az elsőfokú bíróságot ebben a kérdéskörben új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Az új eljárásban – tekintettel arra, hogy a jelen határozatban kifejtettek szerint az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelen volt – az elsőfokú bíróságnak ezt
figyelembe véve kell elbírálnia a felperes szerződés érvénytelenségének jogkövetkezménye levonására irányuló kereseti kérelmét.

Adóst a perben dr. Csitos Eszter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: csitoseszter@gmail.com

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.