Lombard kereset elutasítás

A Salgótarjáni Járásbíróság a Lombard Lízing Zrt. keresetét elutasította. Az ítélet nem jogerős.

A 2007. októberében kötött deviza alapú kölcsönszerződésről a bíróság megállapította, hogy az árfolyamkockázatról való megfelelő tájékoztatás elmaradása miatt semmis.

A bíróság kimondta, hogy a szerződés nem felel meg a régi Hpt. 203. § (6) bekezdésében
írtaknak és a régi Ptk. 209. § (4) bekezdése alapján tisztességtelennek minősül, tekintettel arra, hogy
nem felel meg a világos és érthető megfogalmazás követelményeinek. Az árfolyamkockázat
fogyasztóra hárítása a szerződés elsődleges tárgyához tartozik, az a főszolgáltatás része, ezért
tisztességtelensége a teljes szerződés érvénytelenségéhez vezetett, melyből a továbbiakban jogok és
kötelezettségek nem származnak.

Felperes másodlagosan azt kérte, hogy – abban az esetben, ha a bíróság azt állapítaná meg, hogy az alpereseknek tudnia kellett, hogy terheli őket az árfolyamváltozásból eredő fizetési kötelezettség, de nem voltak tisztában azzal, hogy ez milyen mértékben, milyen nagyságban fogja befolyásolni a fizetési kötelezettségeik teljesítését, –
a bíróság a szerződés megkötéséig visszaható hatállyal a szerződést nyilvánítsa érvényessé, ezáltal
az alpereseket kötelezze 1.349.190.- forint tőke, ezután 2018. október 5. napjától kezdődően a
kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese szerinti késedelmi kamat és
perköltség egyetemleges megfizetésére. Felperes kérte mindezt úgy, hogy a szerződés érvénytelenségét nem ismerte el, de az érvénytelenség jogkövetkezményének levonását viszont jó néven vette volna.

A bíróság elfogadta az alpereseknek a felperes másodlagos kereseti kérelmével kapcsolatos kifogásait, azokkal egyetértett, és összegzésként megállapította, hogy az érvénytelenség és annak következménye szorosan összekapcsolódik, az nem egyeztethető össze a fogyasztóvédelmi szabályozás céljával, hogy a szerződés érvénytelenségét el nem ismerő, az érvénytelenség megállapítását nem kérő vállalkozás csupán a jogkövetkezmény levonását kérje különösen az általa egyoldalúan meghatározott módszertan alapján. Ennek értelmében a Salgótarjáni Járásbíróság a felperes Lombard Lízing Zrt másodlagos kereseti kérelmét is elutasította.

Adósi képviselő dr. Kisházi János ügyvéd volt.
Elérhetőségei: 

tel: 06 20 412 5843; 06 36 788 911;
email: drkishazijanos@yahoo.com

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: ©Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
A HitelSikerek nem végez tanácsadást, sem közvetítést!
A HitelSikerek csoport ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében